Konsult Calle Bergil tillsammans med personal från Trollhättans Stad och de kommunala bolagen.

Brynmiljöns betydelse för biologisk mångfald

Just nu pågår utbildningar för personal, både från olika förvaltningar inom Trollhättans Stad och från de kommunala bolagen, kring biologisk mångfald och varför brynmiljön är så viktig och hur vi på bästa sätt kan ta sköta om den tillsammans.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Viktiga punkter under utbildningen

  • Hur kommer det sig att brynen är viktiga för biologisk mångfald?
  • Hur ska vi sköta om våra bryn på bästa sätt för mångfalden? 
  • Hur planerar/tänker man, vad satsas på var, när gör man saker i tid?
  • Vad kan vi förvänta oss om vi sköter våra bryn på ett bra sätt?
  • Hur vi känner igen olika buskar och träd som är viktiga att spara?

Utbildningen är en del i LONA-projektet Bred samverkan för biologisk mångfald, som delvis finansieras med statligt bidrag till lokal och kommunal naturvård.

Varselklädd personal från Trollhättans Stad står i ett soligt skogsbryn. Himlen är blå och det är frost på marken.
Konsult Calle Bergil står i ett soligt skogsbryn med en fallen björk bakom sig.
Senast granskad 2022-08-12 av KLALIW