Beslut om att stänga korttids för barn på Fågelbärsstigen

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har beslutat att stänga verksamhet för barn, under 18 år, på Fågelbärsstigen. Beslutet meddelas 12 maj och träder i 27 maj. Stängningen berör nio barn med funktionsnedsättning som vistas på korttids för stöd och aktivitet samt avlastning för föräldrar.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

IVO har tagit beslutet med anledning av att det vid upprepande tillfällen bedöms ha varit bristande tillsyn då barn har tagit sig ut ur lokalerna.

Omsorgsförvaltningen bekräftar att den fysiska miljön brister men att det hela tiden har funnits hög personaltäthet för att tillgodose brukarnas behov av stöd.

- Vi har vetat att lokalerna har varit undermåliga därför har vi redan sedan tidigare påbörjat planering av ombyggnation med inflyttning i ändamålsenliga lokaler 2024, säger förvaltningschef Jane Johansson.

För att åtgärda bristerna kortsiktigt så pågår uppsättning av ett staket runt fastigheten. Baksidan av fastigheten är klar och inom kort är staketet också klart på framsidan. Eftersom vi inte får låsa dörrarna på grund av brandregler så har också ett larm installerats som larmar personal på plats, via blinkande lampa och sms, om en brukare öppnar dörr eller fönster.

Omsorgsförvaltningens långsiktiga lösning är att bygga om och renovera lokalerna vilket planeras att starta januari 2023. När ombyggnationen startar flyttar verksamheten till väl förberedda evakueringslokaler omkring december 2022.

IVOs beslut om att, med kort, varsel stänga verksamheten grundar sig på:

  • Att det inte finns något staket runt husen, som hindrar barn från att lämna området om de tar sig ut från byggnaden som ligger i anslutning till RV 45.
  • Att larmet, en blinkande lampa samt SMS-funktion, inte längre bedöms vara tillräckligt.
Senast granskad 2022-10-05 av KLALIW