Tre drogsamordnare Drogförebyggande samordnare Sara Gunnarsson Forsberg Vänersborg och Stella Skalja Trollhättan samt folkhälsoutvecklare Sofia Enström Lilla Edet.

Användningen av alkohol och narkotika går ned men lustgas ökar

I veckan kom resultaten från drogvaneundersökningen bland unga. I Trollhättan ser vi att användningen av alkohol, tobak och narkotika minskar, men att desto fler använder e-cigaretter, lustgas och tobaksfritt nikotinsnus.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

I Trollhättan medverkade 478 elever i nionde klass på högstadiet och år två på gymnasiet. Jämförelse från 2013 till 2022:

Årskurs 9 - högstadiet

  • Alkoholanvändning har minskat från 48 procent till 31 procent
  • Andelen som provat narkotika är oförändrad från 5 procent till 5 procent

Årskurs 2 - gymnasiet

  • Alkoholanvändning har minskat från 74 procent till 61 procent
  • Andelen som provat narkotika har minskat från 18 procent till 10 procent

- Resultatet i undersökningen stämmer väl överens med det vi får till oss när vi pratar med ungdomar, föräldrar, pedagoger och andra vuxna säger Stella Skalja, drogförebyggande samordnare Trollhättans Stad.

Stella berättar vidare att hon är stolt över att det går i rätt riktning och att det drogförebyggande arbetet ger resultat. Över lag visar resultaten från årets drogvaneundersökning positiva förändringar, men hon är orolig över att användningen av e-cigaretter, lustgas och det vita snuset ökat.

Det är inte olagligt att köpa eller använda lustgas men kan vara farligt att använda eftersom gasen inte innehåller något syre, till skillnad från den lustgas som används i hälso- och sjukvården. Det innebär att det finns risk för syrebrist och andra potentiellt farliga konsekvenser.

- Under våren och hösten har vi arbetat med informationsinsatser kring lustgas, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter och resultaten från drogvaneundersökningen bekräftar att det är insatser vi aktivt behöver fortsätta arbeta med, säger Stella Skalja. 

Drogvaneundersökningen genomförs var tredje år av CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Senast granskad 2022-10-06 av KLALIW