Illustration läkare utför kirurgiskt ingrepp på patient.

Skärpta krav för estetiska kirurgiska behandlingar och injektioner

Har du en skönhetssalong som erbjuder estetiska kirurgiska ingrepp och/eller estetiska injektionsbehandlingar? Den 1 juli 2021 träder en ny lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar i kraft. Syftet med lagen är att stärka skyddet för kunderna och att säkerställa att de verksamheter som erbjuder dessa typer av behandlingar har rätt kompetens.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

De nya reglerna innebär bland annat att:

  • Verksamheter som genomför kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar ska anmäla sin verksamhet och betala en årsavgift till IVO.
  • Det införs kompetenskrav för den som utför behandlingarna. Endast legitimerade läkare eller tandläkare med adekvat specialistkompetens får utföra estetiska kirurgiska ingrepp. Endast legitimerade läkare, tandläkare och sjuksköterskor får utföra estetiska injektionsbehandlingar som exempelvis botulinumtoxin och fillers.
  • Verksamheten är skyldig att ha patientförsäkring samt att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO.
  • Verksamheten är skyldig att informera om samtycke och betänketid, samt kontrollera att den som får behandlingen är över 18 år.

Vill du veta mer? Besök Inspektionen för Vård och Omsorgs (IVO) hemsida:

Estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar

Senast granskad 2021-07-09 av KLALIW