Trollhätte kanal med båt i förgrunden och bostadshus på Innovatumområdet i bakgrunden

Satsning på hållbarhet i ny organisation

​En tydligare satsning på hållbarhetsfrågorna, och ett vassare samarbete när det gäller översiktlig planering och strategiska samhällsbyggnadsfrågor. Det väntas bli resultatet av en omorganisation inom Kommunstyrelsens förvaltning. I praktiken innebär det att Tillväxt- och utvecklingskontoret, efter en översyn, delas upp i två delar.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

– Hållbarhetsfrågorna är en oerhört viktiga för stadens utveckling och det känns mycket bra att vi nu kan stärka och fokusera än mer på Agenda 2030, som innefattar både ekologisk och social hållbarhet, berättar stadsdirektör Said Niklund.

Det nya kontoret för Hållbart samhälle arbetar med frågor inom Agenda 2030 och består av Ekologisk hållbarhet, Social hållbarhet, Samhällsplanering och Tillgänglighet från det tidigare kontoret för Tillväxt och utveckling, samt kompletteras med Trygghet och säkerhet, som idag finns på Administrativa kontoret inom samma förvaltning. En chef till det nya kontoret rekryteras just nu och väntas vara på plats efter sommaren.  

Kontoret för Tillväxt och utveckling blir nu inriktad på de återstående enheterna Mark och exploatering samt Näringsliv och planering. Dessa båda enheter har många gemensamma nämnare med det samhällsutvecklande uppdraget inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. Den samverkan stärks nu genom att Johan Bengtsson, förvaltningschef för Samhällsbyggnadsförvaltningen, också får uppdraget som kontorschef för Tillväxt och utveckling.

Förvaltningschef Johan Bengtsson

– Vi har ju samma mål, att bidra till stadens utveckling, så det känns jättepositivt att det blir en ännu mer naturlig samverkan som skapar mervärden för invånarna, kommenterar Johan Bengtsson sitt nya uppdrag.

Samtidigt blir lantmäterikontoret, som idag är en del av Samhällsbyggnadsförvaltningen, en egen förvaltning under stadsdirektören. Den nya förvaltningen svarar fortsatt mot Samhällsbyggnadsnämnden och arbetar nära med förvaltningen i samhällsbyggnadsprocessen.

Det var i samband med att chefen för kontoret för Tillväxt och utveckling, Håkan Falck, meddelade att han skulle gå i pension, som en översyn av verksamheten genomfördes. Den nya organisationen träder i kraft 1 maj.

– Det blir ett naturligt tillfälle att se över verksamheten. Samtidigt fanns det från ledningens sida en vilja att stärka hållbarhetsfrågor och knyta starkare band mellan kontorets exploateringsavdelning och delar av Samhällsbyggnadsförvaltningen, berättar Per Johansson, tillförordnad förvaltningschef för KSF som ansvarat för översynen.

 

Senast granskad 2022-09-23 av KLALIW