Robert Rydquist ny förvaltningschef på ASF

I september tillträder Robert Rydquist som förvaltningschef för Arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF) i Trollhättans Stad. Robert kommer närmast från Stenungsunds kommun där han arbetar som verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgen samt biståndsenheten.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

– De frågor som Robert Rydquist kommer att ansvara för har en stor och viktig roll för att kunna bygga en hållbart växande stad, som är vårt långsiktiga mål. Jag ser fram emot att se honom fortsätta att utveckla verksamheten i samverkan med andra aktörer, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund.

Den tidigare förvaltningschefen för ASF, Said Niklund, bytte vid årsskiftet roll till stadsdirektör, och har tidvis parallellt haft rollen som förvaltningschef för ASF i väntan på tillsättningen av tjänsten.

Förvaltningschef för ASF Robert RydquistRobert Rydqvist, som tillträder sin tjänst i september, är socionom i botten och har erfarenhet av socialt arbete från flera västsvenska kommuner som Herrljunga och Vänersborg. Robert är 49 år, bosatt i Vänersborg och har haft ledarroller sedan 2007 och chefspositioner sedan 2013.

– Jag känner mig verkligen hedrad över förtroendet att få leda Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Trollhättan. Jag vet att Trollhättan ligger långt framme, inte minst när det gäller arbetet med familjehem och att motverka våld i nära relationer. Det ska bli roligt att, tillsammans med medarbetare och chefer, fortsätta utveckla verksamheten för att kunna möta framtidens utmaningar, säger Robert Rydquist.

Tillsättningen har skett efter en gedigen process av intervjuer, tester och referenstagning där representanter från fack, förvaltningsledning, stadsledning, nämnd och kommunstyrelse varit involverad, innan kommunstyrelsen idag fattade beslutet. 

– Jag har fått bilden av att Robert är en kompetent, tillitsfull och lösningsorienterad ledare, och det är med glädje jag välkomnar honom till Trollhättans Stad och stadens ledningsgrupp, kommenterar stadsdirektör Said Niklund.

Senast granskad 2021-06-09 av KLALIW