Riktlinjer för avveckling av restriktioner

Regeringen har tagit fram en plan för hur den ska trappa ner de restriktioner som infördes för att begränsa smittspridningen av covid-19. Trollhättans Stad har inte tagit några lokala beslut om egna åtgärder kopplade till regeringens plan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Idag, den 1 juni 2021, tas det första steget mot avveckling av de nationella restriktioner som infördes i samband med pandemin. Trollhättans Stad har dock inte fattat några egna lokala beslut utifrån dem. Däremot följer vi utvecklingen noggrant och kommer att se över när och hur lättnader kan göras för att öppna upp samhället igen.

Nya deltagartak

I Trollhättan och övriga Sverige gäller från och med 1 juni nya deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar:

  • Inomhusarrangemang utan sittplatser: 8 deltagare.
  • Inomhusarrangemang med sittplatser: 50 deltagare (sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled. Varje sällskap får högst uppgå till fyra personer).
  • Utomhusarrangemang utan sittplatser: 100 deltagare.
  • Utomhusarrangemang med sittplatser: 500 deltagare.
  • Motionslopp: 150 deltagare.
  • Begravningar får ha 20 deltagare oavsett storlek på lokal eller 50 deltagare om sällskap kan hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Varje sällskap får högst uppgå till fyra personer.

En sammanställning av fler aktuella förbud, råd och rekommendationer finns på krisinformations hemsida:
Coronapandemin – detta gäller just nu.

Trollhättans Stads hemsida:
Information om Coronavirus

Senast granskad 2021-06-02 av KLALIW