En grävskopa framför en stor byggnad.

Rättvisa villkor en självklarhet

Vi är glada över att kunna satsa resurser på att skapa bättre förutsättningar i hallen för alla aktiva som använder Slättbergshallen, såväl kvinnor som män, hockeyspelare som konståkare. Det har varit en självklar linje ända sedan projektstart och det gäller fortfarande.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Utgångspunkten för fördelningen av utrymmena i den nya hallen är verksamheternas storlek och behov. Vi har en kontinuerlig dialog med samtliga berörda föreningar om vilka behov som finns och hur vi kan tillgodose de behoven på ett bra sätt, samtidigt som anläggningen utnyttjas så väl som möjligt. Den dialogen pågår fortfarande, och vi kommer att fastställa hur utrymmena ska fördelas i god tid innan anläggningen står klar i oktober 2021. Vi kommer också att regelbundet behöva göra justeringar allt eftersom föreningarnas behov förändras.

Vi har haft flera möten med den nystartade föreningen för damishockey och har stöttat på många sätt under vägen. Trollhättans Stads utgångspunkt är idrott på rättvisa villkor och självklart ska våra anläggningar ge både tjejer och killar goda förutsättningar för sitt idrottsutövande. 

Slättbergshallen byggs till

Senast granskad 2021-02-09 av KLALIW