Liten tjej i flyttkartong

Planbesked för 500 nya bostäder i Hults höjd

Kommunstyrelsen har idag gett planbesked och beslutat om en avsiktsförklaring för en exploatering av 500 nya bostäder i Hults Höjd. Det är efter en ansökan från Nielsen-Oscarssons Fastigheter AB (NOFAB), som vill exploatera området med småskalig bebyggelse.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Med plats för framtiden – Trollhättan växer

Intresset för att exploatera i Trollhättan är stort och det är flera bostadsprojekt på gång på flera platser runt om i kommunen. På Vårvik planeras det för ungefär 1600 bostäder och nu tas ytterligare ett stort steg för att skapa plats för fler trollhättebor för att nå befolkningsmålet om 70 000 invånare till 2030. Kommunstyrelsen har gett planbesked för upp till 500 nya bostäder i Hults Höjd.

– Det här är naturligtvis väldigt positivt för Trollhättan och det största bostadsprojektet efter Vårvik just nu. Med ambitionen att växa behöver vi också hålla uppe tempot i att skapa förutsättningar för nya bostäder, säger Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande.

Planprogram och avsiktsförklaring

Med beslutet om planbesked följde också ett beslut om att ta fram ett planprogram för området innan kommande detaljplaner, som möjliggör exploateringen och bostadsbyggandet. I ett planprogram tas ett bredare grepp om området för att djupare utreda hur det påverkas och vilka faktorer, värden och intressen som behöver värnas. I det specifika fallet ska planprogrammet också visa på hur mycket kommunal mark som kan bli aktuell för en markanvisning till NOFAB, som ansökt om planbeskedet. NOFAB äger större delen av marken som ingår i planområdet och övrig mark äger Trollhättans Stad.

– Tillsammans med beslut om planbesked och planprogram tog Kommunstyrelsen också beslut om en avsiktsförklaring som nu ska tecknas. Den innebär att NOFAB får ensamrätt, under en viss tidsperiod, till ett markanvisningsavtal om Stadens mark blir berörd för exploatering i de kommande detaljplanerna, säger Ann-Sofie Karlsson, mark- och exploateringschef på Trollhättans Stad.

NOFAB står för kostnaden för såväl planprogram som de kommande detaljplanerna.

– Vi välkomnar kommunstyrelsens beslut och ser fram emot det kommande arbetet med planprogrammet. Trollhättan behöver fler tomter, villor och radhus och området vid Hults höjd ligger väldigt bra till i staden och har fina natur- och rekreationsmiljöer. Vi ser fram emot att tillsammans med staden och i dialog med grannarna undersöka hur vi på bästa sätt kan kombinera boende och natur vid Hults höjd, säger Anders Oscarsson, VD och delägare NOFAB.

Planområde

Området som berörs av planerna är beläget emellan 45:an och Vänersborgsvägen norr om Överby. Bild på planområdet.

Dialog med och information till närboende

Trollhättans Stad ska inom kort skicka ut ett informationsbrev till grannar i Hults Höjd med inbjudan till ett digitalt informations- och dialogmöte där även NOFAB deltar.

Senast granskad 2022-08-12 av KLALIW