Omstarts- och etableringsstrategi för stadskärnan

Vi vet att en attraktiv stadskärna är viktig för hela Trollhättans utveckling. Tillsammans med City Trollhättan, branschorganisationen Fastighetsägarna, näringslivet och andra aktörer arbetar vi just nu med att ta fram en omstarts- och etableringsstrategi för Trollhättans centrum.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Med City Trollhättan i spetsen arbetar vi tillsammans med Fastighetsägarna och näringsidkare i centrum för att utveckla och anpassa stadskärnan efter framtidens behov och förväntningar. Ett gemensamt ansvar för platsen, där flera olika aktörer jobbar tillsammans för en positiv utveckling är helt nödvändigt för att lyckas.

Nu tar vi tillsammans ett ordentligt tag kring vilken roll stadskärnan ska ha och hur vi fyller den med värden och utbud som stärker hela Trollhättan. Vi jobbar med en omstarts- och etableringsstrategi. 

Vad tycker du om stadskärnan?

Som ett första steg vill vi veta hur stadskärnan används idag och vad som saknas. Du kan hjälpa oss i arbetet med utvecklingen av stadskärnan genom att svara på enkäten. Svaren används som diskussionsunderlag i kommande workshops där omstarts- och etableringsstrategin ska tas fram. Enkäten är öppen till 15 september. 
Svara på enkäten här

Engagera dig i arbetet med utveckling av stadskärnan

Du som fastighetsägare, näringsidkare eller intressent av framtida etablering i centrum har möjlighet att vara med i arbetet med att ta fram omstarts- och etableringsstrategin.
Välkommen att anmäla dig till arbetsträffarna här!

 

Senast granskad 2022-10-05 av KLALIW