Svart bakgrund med gröna ljudvågor

Ny näringslivsstrategi för ett växande och attraktivt Trollhättan

Den 14 april antogs en ny näringslivsstrategi av Kommunstyrelsen i Trollhättan. Strategin pekar ut den långsiktiga riktningen och vägen framåt för att skapa förutsättningar för ett växande Trollhättan genom att ta tillvara och stärka den lokala kraften och skapa en än mer attraktiv stad att bo, besöka, studera och verka i.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

– Det känns gott att ha en uppdaterad och aktuell näringslivsstrategi som visar på hur vi tillsammans kan och ska stärka den lokala kraften. Ett starkt och brett näringsliv är en förutsättning för tillväxt, säger Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande.

Tillsammans stärker vi den lokala kraften

I arbetet med att ta fram en ny näringslivsstrategi har det genomförts workshops, dialogmöten och intervjuer tillsammans med det lokala näringslivet, utbildningsaktörer, offentliga aktörer och representanter från både politiker och tjänstemän inom Trollhättans Stad. Här identifierades Trollhättans styrkor, utmaningar som behöver hanteras och vilka områden strategin ska fokusera på.

– Utifrån alla dialoger blev det väldigt tydligt att vi måste fokusera på attraktionskraft ur flera olika perspektiv: hur vi får Trollhättan till en ännu bättre plats att bo, besöka, studera och verka i. Fler företag, jobb och invånare bygger ett attraktivare Trollhättan och det måste vi skapa förutsättningar för, säger Helena Kortered, näringslivschef Trollhättans stad.

Fyra strategiska områden

Näringslivsstrategin bygger på fyra strategiska områden med prioriteringar inom respektive område som sedan bryts ned i olika insatser

  1. Attraktionskraft och kompetensförsörjning: Trollhättan är en attraktiv plats att besöka, bo, studera och verka i. En stad som tar tillvara och attraherar kompetens, företag och investeringar.
  2. Entreprenörskap och innovationskraft: Trollhättan stärker förutsättningarna för entreprenörskap och innovation.
  3. Företagsklimat: I Trollhättan är det enkelt att driva företag.
  4. Infrastruktur, markberedskap och fysisk planering: Trollhättan har en väl fungerande infrastruktur som ger god tillgänglighet samt erbjuder mark och verksamhetslokaler i konkurrenskraftiga lägen.

– Det här är inte någon strategi som ska ligga och samla damm - den ska verkligen hjälpa oss framåt. Nu handlar det om att gå från strategi till handling och det gör vi tillsammans med näringsliv, utbildningsaktörer, offentliga aktörer och andra som brinner för Trollhättans näringslivsutveckling. Här är vi redan igång med en rad insatser och projekt som byggs på och utvecklas framöver, säger Helena Kortered, näringslivschef på Trollhättans Stad.

Hela näringslivsstrategin finns tillgänglig på Trollhättans Stad hemsida, tillsammans med annat bra för företagare: trollhattan.se/foretag

Senast granskad 2022-11-01 av KLALIW