Kvinna lagar mat på trangia-kök Foto: Thomas Henrikson, MSB

Krisberedskapsveckan 2021

Idag inleds Krisberedskapsveckan, som är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Årets tema är demokrati.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Tiden med covid-19 har gjort det tydligt för många hur det känns när vardagen vänds upp och ner, och gett en ökad insikt om att vi vanligtvis tar mycket för givet. Under pandemin har påtagligt fler människor än vanligt agerat ansvarsfullt genom vardagsgärningar, som att handla åt en granne. Ett robust och enkelt sätt att bygga motståndskraft som Krisberedskapsveckan vill främja. Var och en behöver fortsätta att ta ansvar i vardagen för vår egenberedskap. Vi behöver också engagera oss lokalt så att vi kan bidra aktivt även i nästa kris.

Tema demokrati

I år firar Sverige 100 år av demokrati, vilket uppmärksammas på olika sätt hela året, även under Krisberedskapsveckan. Vår tolkning av demokratitemat är att Sveriges motståndskraft börjar med varje människas eget engagemang i det lilla. Kampanjen uppmärksammar också våra skyddsvärden, exempelvis Sveriges frihet och självständighet, och hur var och en av oss kan bevara värdena genom våra vardagshandlingar. Arbetet med Sveriges beredskap handlar ju ytterst om att vi ska få fortsätta leva i ett öppet och demokratiskt land.

Aktiviteter i Trollhättan

Trollhättan deltar aktivt i Krisberedskapsveckan och i samarbete med Försvarsutbildarna hålls två föreläsningar i sessionssalen på temat "För din säkerhet", och tillsammans  med Trollhättans lottakår arrangeras en digital föreläsning om "När det oväntade händer".

På torsdag den 30 september förevisar  och informerar Trollhättans lottakår allmänheten om vad som bör finnas i en krislåda. Krislådan är den absolut mest grundläggande delen av ditt krisskydd och innehåller det du behöver för att överleva minst 72 timmar vid en kris. Plats: Folkets Hus Kulturhuset, klockan 15–17.

Läs mer om Krisberedskapsveckan 2021:
Du är en del av Sveriges beredskap

Relaterad information

Krisberedskapsveckans grundläggande idé

Det finns tre återkommande mål med Krisberedskapsveckan:

  • att fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig

  • att fler privatpersoner skaffar sig en egenberedskap

  • att den lokala riskkommunikationen utvecklas.

Krisberedskapsveckan fortsätter alltså att att signalera huvudbudskapet att varje människa är en viktig resurs i vårt lands samlade förmåga att möta olika hot.

Senast granskad 2021-09-27 av KLALIW