Annika Andersson, områdeschef Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Kraftig minskning av försörjningsstöd

Trollhättans Stad gick emot strömmen och minskade sina kostnader för försörjningsstöd under 2020 jämfört med 2019 med 1,5 miljoner kronor. - Det är resultatet av ett fantastiskt lagarbete, säger Annika Andersson, områdeschef på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
I en majoritet av Sveriges kommuner ökade kostnaderna för försörjningsstöd under 2020 som en följd av coronapandemin, men inte i Trollhättan, där trenden glädjande nog har varit den motsatta. 
– Vi har lyckats minska utbetalningarna för försörjningsstöd med 1,5 miljoner kronor jämfört med 2019, vilket är 6 miljoner kronor under budget för 2020, berättar områdeschef Annika Andersson.
 

Hur var det möjligt? 

– Anledningen till att vi har lyckats är framförallt ett lagarbete med tydligt mål, där alla inom socialt stöd och arbetsmarknadsenheten bidragit utifrån uppdrag och verksamhet, och ledningen har haft en tydlig handlingsplan med satta åtgärder och uppföljning. 
 

Jobbcentrum i centrum

Satsningen på ”Alla behövs i jobb”, som lanserades 2019, har varit en starkt bidragande faktor till att människor som får försörjningsstöd ges möjlighet att bli själv­försörjande. På Jobbcentrum upprättas en handlingsplan tillsammans med ett kompetensteam bestående av social­sekreterare, arbetsmarknadskonsulent och arbetsförmedlare. 
 

Utökat samarbete

Handlingsplanen underlättar den arbets­sökandes väg till yrkeslivet, och ligger ­till grund för vidare planering med stöd av jobbcoach på vägen till egen försörjning. 
- Vår samverkan med Arbetsförmedlingen har också utökats under året genom ett nytt samverkansavtal, ett avtal som ger oss möjlighet att fokusera på våra gemensamma ärenden som rör försörjningsstöd. Vi är en av få kommuner som har arbetsförmedlare utlokaliserade i vår verksamhet vilket ger oss möjligheter till fler insatser.  
 

Hur ser det ut för försörjningsstödet under 2021?

- I den osäkerhet som råder kring pandemin, ökad arbetslöshet och den stora osäkerhet som råder på arbetsmarknaden, navigerar vi för ett fortsatt minskat försörjningsstöd genom att fler blir självförsörjande. Vi har idag goda samarbetspartners i form av företag och förvaltningar, utöver arbetsförmedlingen och utbildningsanordnare, som ger oss möjlighet till anställningar, jobbspår, praktik och arbetsträning. 
– Samarbetet och samverkan med övriga aktörer och vårt interna utvecklings­arbete kommer även under 2021 vara fokus för arbetet i att fler kommunmedborgare ska bli självförsörjande, avslutar Annika Andersson.  

 

Senast granskad 2021-02-25 av KLALIW