Jörgen Hansson vid älven

Jörgen ska leda hållbarhetsarbetet

Trollhättans Stad växlar upp arbetet med hållbarhet, och den som ska leda det nyinrättade kontoret för hållbart samhälle är Jörgen Hansson. Hans bild av Trollhättan är en kommun som vågar, är framåt och på offensiven när det kommer till hållbarhetsarbetet. – Det är en kommun med gott rykte, som gärna tar klivet för att arbeta med innovativa lösningar, säger Jörgen Hansson.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättans Stad kommer att satsa mer på arbetet för ekologisk och social hållbarhet. En viktig pusselbit i det arbetet blir Jörgen Hansson, som har utsetts till chef för det nyinrättade kontoret för hållbart samhälle.

Gemensamt grepp

Jörgen Hansson arbetar idag som enhetschef på avdelningen för social hållbarhet på Västra Götalandsregionen. Det är i den rollen och genom tidigare funktioner inom regionen, landstinget och Högskolan Väst som han har skaffat sig god erfarenhet och kunskap, och samtidigt fått en positiv bild av Trollhättans arbete för hållbarhet – men det var inte bara det som fick honom att söka tjänsten.
– Det som lockade mig är det gemensamma greppet som man tar på hållbarhetsfrågor, att man får in både den ekologiska och sociala dimensionen och diskuterar dem samtidigt. Det blir en styrka att vi får en samlad kompetens på ett ställe, då kan vi fokusera mer resursmässigt.

Våga trampa nya stigar

Han ser det som angeläget att gripa sig an de utmaningar som finns.
– Utvecklingen generellt är oroväckande på vissa områden, inte minst när det gäller social hållbarhet, att klyftorna ökar. Det kräver ett sammantaget grepp, att vi vågar trampa nya stigar och hitta nya lösningar. Det är samtidigt det som känns så spännande med det här jobbet, säger Jörgen som tror att hans erfarenhet av samverkan blir en tillgång.
– I mitt tidigare yrkesliv har jag erfarenhet av att skapa förutsättningar för god samverkan, knyta kontakter och skapa en gemensam bild av hur behovet ser ut.

Vad ser du mest fram emot med din nya tjänst?

– Att få komma närmare verksamheten och bidra till utvecklingen på nära håll. VG-regionen är en väldigt stor organisation, och det är en utmaning att få till en bred implementering eftersom jag arbetar med 49 kommuner, där flera hundra verksamheter ingår.

Viktig funktion på plats

Said Niklund, stadsdirektör i Trollhättans Stad, ser både hållbarhetskontoret och anställningen av Jörgen Hansson som en oerhört viktig del i Trollhättans utveckling.
– Vi har höga ambitioner med Trollhättans Stads hållbarhetsarbete, och tror att Jörgen med sin mångåriga erfarenhet är precis rätt person att leda det arbetet, säger Said Niklund.

Jörgen Hansson tillträder tjänsten den 1 september.

Relaterad information

Fakta: Kontoret för hållbart samhälle

Kontoret för hållbart samhälle består av ett flertal strategiska funktioner såsom social och ekologisk hållbarhet, energifrågor, vissa övergripande planeringsfrågor samt frågor inom området trygghet och säkerhet. Kontoret för hållbart samhälle är ett nybildat kontor för att stärka dessa frågor ytterligare. Genom det nybildade kontoret skapas en struktur där enheter och medarbetare får en tillhörighet där deras kompetens och resurser kan utvecklas och optimeras mot ännu bättre kvalitet och måluppfyllnad.

Senast granskad 2022-09-23 av KLALIW