Peter Eriksson, Helena Kortered, Paul Åkerlund och Said Niklund gläds åt överenskommelsen med det tyska bolaget SAP som innebär att ett datacenter på Stallbacka kan bli verklighet.    Peter Eriksson, Helena Kortered, Paul Åkerlund och Said Niklund gläds åt överenskommelsen med det tyska bolaget SAP som innebär att ett datacenter på Stallbacka kan bli verklighet.

Internationellt storbolag väljer Trollhättan

Tysklands högst värderade börsbolag, SAP, har kommit överens med Trollhättans Stad om ett markanvisningsavtal som kan leda till etablering av ett datacenter på Stallbacka industriområde. – Det är väldigt glädjande och betyder mycket för Trollhättan och regionen, säger Paul Åkerlund (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Sedan en tid tillbaka har Trollhättans Stad och flera aktörer fört samtal med det tyska mjukvaruföretaget SAP om en eventuell etablering av ett datacenter i Trollhättan. Nu är första klivet taget och diskussionerna har lett fram till en konkret handling; undertecknandet av ett markanvisningsavtal för kvarteret Propellern på Stallbacka industriområde.
– För Trollhättan är det här ett väldigt glädjande besked eftersom en etablering leder till nya jobb, både i bygg- men även i driftsfasen, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund och får medhåll av oppositionsrådet Peter Eriksson (M).
– Det är ett bevis på att Trollhättan och regionen har de bästa förutsättningarna för etablering av en ny näring. Oerhört glädjande och spännande, säger Peter Eriksson.

Bevis på regionens attraktivitet

Genomförs affären fullt ut så visar det att Trollhättans målinriktade arbete med en diversifiering av näringslivet som påbörjades i mitten av 90-talet fortsätter genom etablering av nya innovativa basnäringar.
– Detta är ytterligare ett bevis på Sveriges och vår regions attraktivitet för den viktiga datacenterindustrin vilken möjliggör den digitala transformationen, exempelvis framtidens transportlösningar och nästa generation industriproduktion, säger Trollhättans Stads näringslivschef Helena Kortered.
– Trollhättans långa tradition av elintensiv industri, vattenkraftsproduktion och tillgång till bred ingenjörskompetens har varit styrkor i förhandlingen, fortsätter Helena.

Resultatet av ett målinriktat arbete

Said Niklund, stadsdirektör i Trollhättans Stad, välkomnar också beskedet.
– Vi är oerhört glada och stolta för att Trollhättan och SAP har nått den här överenskommelsen. Att vi får hit ett nytt industrisegment som drar nytta av Trollhättans styrkor och kompletterar det befintliga näringslivet är resultatet av ett målinriktat arbete som har gjorts i samverkan med parter som Position Väst, Business Sweden och Node Pole, säger Said Niklund.

SAP får via avtalet möjlighet att genomföra fördjupade byggnadstekniska undersökningar. Trollhättan Stad förbinder sig att under löptiden för avtalet fram till och utgången av år 2023 bygga ut infrastruktur på området och när infrastrukturen är utbyggd kan parterna ingå ett marköverlåtelseavtal (köpekontrakt).

Senast granskad 2021-01-14 av KLALIW