Hovrätten har avgjort ett långdraget tvistemål om skadestånd

Hovrätten har avgjort ett långdraget tvistemål gällande skadestånd mellan en fastighetsägare och Trollhättans Stad. Staden tvingas nu betala cirka 9 miljoner kronor.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

PRESSMEDDELANDE, 2020-11-27, uppdaterad 2021-01-07

I februari 2019 dömde Vänersborgs tingsrätt Trollhättans Stad att betala närmare 2 miljoner kronor till en fastighetsägare i Trollhättan. Detta på grund av felaktigheter som Staden hade gjort i samband med en bygglovsprövning.

Både fastighetsägaren och Staden överklagade tingsrättens dom till Hovrätten för Västra Sverige. Fastighetsägaren begärde i hovrätten ett skadestånd på cirka 28 miljoner kronor plus flera års räntor. Staden begärde för sin del att hovrätten skulle sänka det belopp som tingsrätten hade dömt ut.

Under oktober 2020 hölls huvudförhandling i målet i hovrätten. Den 27 november 2020 meddelade hovrätten dom. Hovrätten ändrade tingsrättens dom och ålade Staden att istället betala 8 864 000 kronor plus några års räntor. 

- Domen får ses som en framgång utifrån vad fastighetsägaren yrkade på, men vi kommer ändå att begära överprövning av vissa delar i domen, säger Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande. 

Båda parterna har överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen. Det är för närvarande oklart om prövningstillstånd kommer att meddelas.

För ytterligare information kontakta Johan Bengtsson, samhällsbyggnadschef, 073-348 97 06. 

Relaterad information

Tidigare pressmeddelande

Hovrätten för Västra Sverige, dom 2020-11-27 i mål nr T 1967-19

Senast granskad 2021-01-07 av KLALIW