Vy över kanalen från Olidebron

Högprioriterat arbete mot våld i nära relationer

Trollhättans Stad bedriver ett högprioriterat, engagerat och framgångsrikt arbete mot våld i nära relationer. I det arbetet ingår att följa de lagar och förordningar som finns.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättans Stad bedriver sedan många år ett framgångsrikt och dedikerat arbete mot våld i nära relationer. Det har också uppmärksammats på nationell nivå: Kvinnofridsbarometern Unizon har två gånger, 2017 och 2019, rankat kommunen som bäst i landet för sitt arbete mot våld i nära relationer.

Följer lagar och föreskrifter

Trollhättans Stad följer naturligtvis rådande lagstiftning när det gäller arbetet mot våld i nära relationer, och arbetet utförs i enlighet med Socialtjänstlagen, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

Till detta kommer också Arbetsmarknads- och socialtjänstens förvaltningsövergripande riktlinje för arbete mot våld i nära relation.

Bevara integriteten

I flera nyligen publicerade artiklar i lokaltidningen ttela riktas kritik mot hur Trollhättans Stad har hanterat en person som varit i kontakt med Enheten mot våld i nära relationer.

Men en kommun varken kan eller får kommentera ett enskilt ärende. Och det är precis så det måste vara.
– Vi vill, och ska bevara integriteten för de personer som söker vår hjälp. Människor ska känna sig trygga med att vi har sekretess och att vi inte lämnar ut någon information till obehöriga, säger Gerd Holmgren, enhetschef för enheten mot våld i nära relationer.

Så arbetar Trollhättans Stad mot våld i nära relationer

Senast granskad 2021-11-18 av KLALIW