Krusetorpets vindskydd

Fortsatt satsning på friluftsliv

Kommunfullmäktige har antagit en ny Friluftsplan för Trollhättan. Av planen framgår att Trollhättan ska arbeta för ”ett brett och varierat friluftsliv med god kvalitet och tillgänglighet”.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Under 2021 har flera insatser gjorts för att förbättra möjligheterna att besöka Trollhättans fina naturområden:

  • Under våren har Pilgrimsleden Göta Älv märkts upp och insatser har gjorts på leden. Satsningen på Pilgrimsleden är en samverkan mellan grannkommuner, Visit Trollhättan Vänersborg, Västkuststiftelsen samt berörda föreningar.
  • Rastplatsen vid Krusetorpet som ligger längs Edsvidsleden och ingår i friluftsområdet Munkebo - Öresjö har rustats upp med vindskydd och grill med hjälp av Naturvårdslaget. Utmed andra spår och leder har även nya grillplatser och bänkar placerats ut.
  • Naturstigen i friluftsområdet Öresjö-Munkebo har uppdaterats med nya skyltar som berättar om djur, natur och kulturhistoria i området. Detta har genomförts i samarbete med Friluftsfrämjandet Trollhättan som ansvarar för driften av spåren i området.

Läs friluftsplan och få tips om friluftsområden och utflyktsmål:
Sport och friluftsliv 

Pilgrimsleden Göta älv

Senast granskad 2021-09-20 av KLALIW