Bild på Coronavirus

Förändringar i lokala åtgärder

Trollhättans Stad gör förändringar i sina lokala åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19, vilket i huvudsak innebär en förlängning av stängningar till 31 juli, men här finns också ljusglimtar. – Konsthallen är stängd till 31 mars, men lyder därefter under pandemilagen och man planerar sin första utställning den 2 maj, säger Tommy Svensson, förvaltningschef för Kultur- och fritidsförvaltningen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättans Stad har sedan hösten 2020 beslutat om lokala åtgärder för att bidra till minskad risk för smittspridning av covid-19. Flera av åtgärderna handlar om stängningar/begränsningar av verksamheter till och med 31 mars, men dessa förlängs nu ytterligare en tid.
– Tyvärr befinner sig smittspridningen fortfarande på en hög nivå, och vi måste följa rekommendationerna från de nationella myndigheterna för att begränsa och minska den. Samtidigt är jag väldigt stolt över hur våra verksamheter fortsatt jobbar hårt för att ställa om och anpassa servicenivån till den bästa möjliga för Trollhätteborna, säger Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande.

Till och med 31 juli gäller:

Inga bokningar

Undantag för föreningar eller andra juridiska personer/organisationer som har idrott som huvudsaklig verksamhet och som bedriver idrottsverksamhet för personer födda 2002 eller senare.

Badanläggningar stängda

Undantag för grundskolor och Rehab samt idrottsförening med aktiviteter för personer födda 2002 eller senare. Babysim kan ordnas i mindre grupper.

Mötesplatser stängda

Undantag är verksamhet för personer födda 2002 eller senare som Klubb Kul, fritidsgårdsverksamhet eller liknande som bedrivs av kommun eller förening.

Arrangemang och event ställs in

Tidigare planeringshorisont för fysiska arrangemang med mer än 8 deltagare gällde till och med den 30 juni.

Konsthallen öppnar

Ett litet ljus i mörkret är öppnandet av Konsthallen, där en första utställning planeras den 2 maj.
– Det är naturligtvis glädjande att kunna få öppna upp Konsthallen, även om det sker i liten omfattning för att uppfylla kraven i pandemilagen, säger Tommy Svensson, förvaltningschef på Kultur- och fritidsförvaltningen i Trollhättans Stad.

Mer information:
Trollhättans Stads coronasida

Senast granskad 2021-03-26 av KLALIW