Stadsdirektören Said Niklund och kårordförande Paulina Samuelsson som avatarer

En innovativ terminsstart vid Högskolan Väst

Terminsstart för tusentals studenter på Högskolan Väst idag. Det innebär starten på något nytt för väldigt många och den rådande situationen gör att det blir en succesiv återgång till ett fysiskt campus.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Höstterminen startar med delar av undervisningen på campus och vissa delar på distans. Rena föreläsningar kommer i huvudsak ske på distans medan introduktion av nya programstudenter och examination till exempel kommer att prioriteras på campus.

- Nu laddar vi för en terminsstart som stegvis ska ta oss till ett ordinarie läge med campusundervisning under senare delen av hösten, säger rektor Martin Hellström

Introduktionen för de nya eleverna blir digital och ges i form av ett antal förinspelade filmer. Ett exempel på detta är den välkomstfilmen till studenterna som har ett ”gamingformat” där rektor Martin Hellström, kårordförande Paulina Samuelsson och vår stadsdirektör Said Niklund hälsar alla välkomna. Det som skapar gaming-känslan är att huvudrollerna spelas av avatarer. En avatar är en elektronisk representation av en verklig person i en virtuell miljö. Tanken är att kopplingen mellan verkligheten och den virtuella världen ska spegla den värld som kommer att möta studenten denna termin.

- En modern och innovativ idé som jag hoppas ska återspegla vår stad och uppskattas av de nya studenterna, säger stadsdirektören Said Niklund.

Redan i vintras lanserade högskolan ett virtuellt campus, ett av Sveriges första, för att möjliggöra för studenterna att få en bild av hur det är att studera på Högskolan Väst utan att vara på plats. Välkomstfilmen startar i det verkliga campuset för att sedan ”åka in” i den virtuella världen.

Se den innovativa välkomstfilmen

Senast granskad 2021-09-01 av KLALIW