Områdespoliserna Ulrika Eliasson och Gabriella Can Mäkelä tillsammans med Trollhättans Stads brottsförebyggande strateg Anne Fagerberg. Områdespoliserna Ulrika Eliasson och Gabriella Can Mäkelä tillsammans med Trollhättans Stads brottsförebyggande strateg Anne Fagerberg.

Djupare satsning på utsatta områden

Det gångna året har flera fokusgrupper startats upp för att öka tryggheten i olika delar av Trollhättan. Nu har nästa fokusgrupp sett dagens ljus; Utsatt område. – Målet på sikt är att det inte ska finnas något utsatt område i Trollhättan, säger Anne Fagerberg, brottsförebyggande strateg i Trollhättans Stad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Det är genom medborgarlöftet – där kommuninvånarna har fått tycka till om vilka insatser de önskar se för att öka tryggheten i Trollhättan och den gemensamma probleminventeringen mellan polisen och Trollhättans Stad – som fokusgruppen Utsatt område har bildats.

Kan fördjupa analysen

Ett utsatt område är ett geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av en låg socioekonomisk status där kriminella har en inverkan på lokalsamhället. I dessa områden finns riskfaktorer som kan leda till en bristande framtidstro som arbetslöshet, ohälsa och misslyckad skolgång.
– För att fördjupa kartläggningen och analysen med aktörer med god lokal förankring har Trollhättans Stad och polisen skapat Fokusgruppen Utsatt område. Samverkan i sig är inget nytt, men nu får vi en bredare konstellation och kan samlas kring en problematik och fördjupa analysen – det är den stora skillnaden, säger Anne Fagerberg, brottsförebyggande strateg i Trollhättans Stad.

Få bort utsatta områden

– Kartläggningen har vi gjort tidigare, men när det gäller analys och åtgärder har vi inte samverkat lika mycket. Vi behöver arbeta mer systematiskt och kunskapsbaserat och fokusgruppen ger en bra förutsättning för det arbetet, säger områdespolis Gabriella Can Mäkelä.
– Det lutar sig på vetenskap och vad den beprövade forskningen säger om bästa sättet att arbeta. Här får vi en gemensam plattform som kommer att underlätta vår samverkan, säger hennes kollega Ulrika Eliasson.

De olika professionerna och ingångarna till trots är fokusgruppens mål detsamma.
– Målet på sikt är att det inte ska finnas något utsatt område i Trollhättan, säger Anne Fagerberg.

Hantera komplexiteten

De utsatta områdena som det handlar om i Trollhättan är Kronogården, Sylte och Lextorp. Fokusgruppens syfte är att fokusera på specifika aktuella behov med både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder.

En kortsiktig åtgärd kan exempelvis vara att försvåra narkotikahandel genom att ta bort hinder/platser där det äger rum.
– På lång sikt vill vi stärka samverkan, öka kommunikationen, bredda analysen och utifrån ett lokalt sammanhang främja, förebygga, föreslå och åtgärda de utmaningar som finns i hela Trollhättan. Det här arbetet kräver en förmåga att hantera komplexiteten och att arbeta uthålligt kopplat till Trollhättans Stads strategi för hållbarhet, det är viktigt att vi har ett hela staden-perspektiv i processen, säger Anne Fagerberg.

Senast granskad 2021-09-07 av KLALIW