barn tvättar händerna

När kan ett barn som varit sjukt komma tillbaka till förskola/skola?

På Utbildningsförvaltningens skolor och förskolor följer vi reglerna som Smittskydd Västra Götaland sätter upp. Reglerna styr när ett barn/elev som varit sjukt, eller som har familjemedlemmar som varit sjuka, kan komma tillbaka till skolan eller förskolan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Uppdaterad 2021 05 27

 

Inom Utbildningsförvaltningen i Trollhättans Stad följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att kunna bedriva verksamheten på ett sätt som inte bidrar till smittspridning. Det är viktigt att du som vårdnadshavare håller dig uppdaterad kring de riktlinjer som gäller för just ditt barns skola eller förskola. På Västra Götalandsregionens hemsida finns information om de restriktioner som gäller för personer som har covid-19. 

 

 

Olika förutsättningar på våra enheter

Våra förskolor och skolor har olika förutsättningar – till exempel större eller mindre lokaler, olika antal personal med mera. Det betyder att det kan finnas olika rutiner på olika enheter. Till exempel kan rektor på en förskola ha bestämt att all lämning och hämtning ska ske utomhus, men på en annan förskola kan rektor ha bedömt att detta kan ske utan risk för trängsel och smittspridning även inne i lokalerna. 
 
Tänk på att det också finns andra sjukdomar som kan spridas, till exempel vinterkräksjuka, säsongsinfluensa med mera. Har ditt barn symptom på dessa sjukdomar ska barnet självklart stanna hemma. 

Relaterad information

Läs mer om Covid-19:

 
Senast granskad 2022-10-05 av KLALIW