Sofia Persson och Magda Augustsson vill genom projektet ”Schyssta relationer” vända statistiken som i nuläget visar att många unga i kärleksrelationer utsätts för våld. Projektet utgår från Medborgarlöftet där Trollhättans Stad förbinder sig att utveckla och förstärka arbetet både förebyggande och behandlande gällande sexualbrott. Sofia Persson och Magda Augustsson vill genom projektet ”Schyssta relationer” vända statistiken som i nuläget visar att många unga i kärleksrelationer utsätts för våld. Projektet utgår från Medborgarlöftet där Trollhättans Stad förbinder sig att utveckla och förstärka arbetet både förebyggande och behandlande gällande sexualbrott.

De jobbar för schysstare relationer

En nationell studie visar att 6 av 10 unga (15–19 år) i en kärleksrelation någon gång har utsatts för våld. Det resulterade i Trollhättans Stads utbildningsinsats ”Schyssta relationer”. – För att få stopp på våldet kan vi inte bara jobba med dem som redan är utsatta, utan det krävs också tidigt förebyggande insatser, säger Magda Augustsson, kurator på Enheten mot våld i nära relationer.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Det var kvinnofridsgruppen i Trollhättan som hade uppmärksammat den nationella studien och beslutade om att något måste göras för att ta tag i problematiken.
– Vi kom fram till att vi behövde nå ut med kunskapen. Så vi tittade på de ungas arenor: skolor och fritidsgårdar där vi nu genomför en utbildningsinsats för personalen, berättar kurator Magda Augustsson och fältsekreterare Sofia Persson, som driver det ettåriga projektet.

Stort genomslag

Och de har varit aktiva. I nuläget har utbildningen genomförts för 500 medarbetare.
– Våldet sker oftast på skolan eller i hemmet. Många ungdomar upplever att vuxna ser våldet, men inte gör något – därför är utbildning så viktig, säger Magda.
– Och därför kändes det naturligt att börja med skolan, utifrån att personalen träffar fest ungdomar i målgruppen och har bäst relation med dem, tillägger Sofia.

Vilken typ av våld handlar det om?

– Allt från kränkningar via sociala medier, till slag och våldtäkt inom kärleksrelationen, säger Magda.

Många bland personalen på skolorna reagerade starkt på att så många ungdomar har utsatts, och var därför angelägna om att hjälpa till.
– Vi har varit noggranna med att inte lägga mer jobb på dem, utan bett dem om hjälp så att vi inom socialtjänsten kan ta vårt ansvar. De har fått visa en flm för ungdomar som är inspelad i olika miljöer i Trollhättan. Sedan har ungdomarna fått fylla i en enkät. Vi har fått in 1 552 svar, vilket känns jättebra, säger Magda.

SMS-nummer

Syftet med insatsen är att kunna ge stöd till unga personer. Därför har de tagit fram ett servicespår; ett nummer dit utsatta kan sms:a för att sedan bli uppringda av Magda, Sofia eller någon annan inom socialtjänsten.
– Vi fnns där för dem, lyssnar, och kan prata med dem om hur en god relation ser ut för dem och vad de vill ha ut av den för att må bra, säger Sofia och avslutar:
– En schysst relation ska ge en bra magkänsla, man ska må bra med den man är tillsammans med, och inte tvingas göra val för någon annan.

Relaterad information

Den 24 november – Under en vecka fri från våld – kommer Magda Augustsson och Sofia Persson att hålla en föreläsning i sessionssalen om Schyssta relationer.

Senast granskad 2022-09-23 av KLALIW