Glada representanter från Högskolan, Kraftstaden, Eidar och Trollhättans Stad gör glädjehopp framför entren till HV

Byggstart för första delprojektet i campusutvecklingen

Vi samverkar för att utveckla Trollhättan. När Högskolan Västs Campusplan 2030 togs fram var det många som önskade en tydlig huvudentré, plats för möten och kreativitet samt en mysigare restaurang. Nu har högskolans styrelse gett grönt ljus för byggstart i första delprojektet i campusutvecklingen - Huvudentré, inomhustorg och restaurang.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Nu blir det första projektet i campusutvecklingen verklighet. Första konkreta steget i campusutvecklingen och den fortsatta utvecklingen av Trollhättan som student- och kunskapsstad utifrån campusplan. Det handlar inte om själva byggnaden i första hand, utan om vår verksamhet och den samverkan som möjliggörs, säger projektägare Li Lejerstedt, högskoledirektör på Högskolan Väst.

Högskolan Västs ambition är att vara en aktiv samhällsaktör som tillsammans med omvärlden skapar kunskap och gör den tillgänglig för fler. Detta sker främst genom högskolans profil Arbetsintegrerat lärande, AIL.

Samverkan löper därför som en röd tråd genom hela arbetet med Campusplan 2030. I samverkansgruppen ingår Högskolan Väst, Studentkåren vid Högskolan Väst, Trollhättans Stad, fastighetsägare Kraftstaden och det kommunala bostadsbolaget Eidar.

-Campusplanen lägger grunden för vårt arbete att skapa ett levande campus, en miljö där akademi och arbetsliv möts och utvecklas tillsammans. På så sätt stärks vår samverkan. Vi utvecklar vårt campus till en plats där medarbetare, samverkanspartners, allmänhet och inte minst studenterna trivs och vill vara, säger Li Lejerstedt.

Studentkåren vid Högskolan Väst har varit delaktiga i projektet sedan start.

-Det är verkligen roligt att se att studenternas inspel har värdesatts och snart blir till verklighet, säger Paulina Samuelsson, studentkårens ordförande.

Även för Trollhättans Stad är arbetet med campusutvecklingen av stor betydelse.

-Campusplanen bidrar till att göra campusområdet mer integrerat med centrum och ligger i linje med Trollhättans Stads ambitioner för att utveckla stadskärnan. Nya huvudentrén hjälper till att knyta samman campus och nya Drottningtorget, säger Said Niklund, stadsdirektör i Trollhättans Stad.

Kraftstaden Fastigheter AB startar upp ombyggnad av huvudentré, inomhustorg och restaurang. Byggstarten planeras till september 2021.

Arbetet med att ta fram Campusplan 2030 startade hösten 2018. Då formerades en arbetsgrupp som utarbetade vision och målbilder. 2019 inleddes projektarbetet. Campusplanen beslutades av högskolestyrelsen i december 2019.

Campusvision: Ett campus där möten skapas. Mötet mellan kunskaper, idéer, kulturer och människor. Vårt campus är en kreativ och inspirerande miljö för livslångt lärande och gränsöverskridande samverkan. Här skapas möten mellan akademi, arbetsliv och omgivande samhälle för att tillsammans skapa kunskap och utveckling. Vårt campus synliggör forskning och framsteg på ett tillgängligt och inkluderande sätt. Här vill man vara och här känner sig alla välkomna.

Relaterad information

Läs mer om Campusutvecklingen

Senast granskad 2021-04-27 av KLALIW