Bibliotekshyllor, fyllda med böcker, i motljus.

Biblioteken ger tillgång till datorer

Biblioteken har stängt för besökare sedan 21 december och fram till 24 januari. Under tiden erbjuder biblioteket möjlighet att hämta beställda böcker utomhus vid fasta tider varje vardag. Nu möjliggör biblioteket även för bokade besök för att kunna använda bibliotekets datorer.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

En del invånare har behov av bibliotekets datorer för att kunna genomföra uppgifter som att betala räkningar och söka jobb eller ersättningar. Därför kommer biblioteket att göra vissa justeringar i sitt nuvarande utbud. Det innebär att tillgång till datorerna i biblioteket erbjuds från och med onsdag 13 januari i femtonminuterspass som endast bokas via telefon, samtidigt justeras tiderna då det går att hämta upp sina bokbeställningar.

Möjligheterna till att boka dator finns på alla tre biblioteken: Huvudbiblioteket, Sylte bibliotek och Kronans bibliotek. 

Bibliotekens öppettider

- Det här är en samhällsviktig funktion för många invånare, och det känns bra att vi kan tillgodose det behovet på ett säkert sätt, säger förvaltningschef Tommy Svensson.

Sedan tidigare är de kommunala idrottsanläggningarna stängda för verksamhet inomhus, medan anläggningarna utomhus är tillgänglig för ledarledd träning för barn upp födda 2005 och senare. Med anledning av den fortsatt höga smittspridningstakten och belastningen på vårdens resurser görs inga ändringar av dessa restriktioner. 

Senast granskad 2021-01-12 av KLALIW