Tallrikar med matrester på.

Aktivt arbete för att minska matsvinnet

Idag är det internationella matsvinnsdagen, vilken är instiftad av FN med målet att halvera det globala matsvinnet till 2030. Inom Serviceförvaltningen i Trollhättans Stad arbetas det aktivt för att minska matsvinnet i alla köken.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

– Vi vet att matsvinnet har en stor inverkan på vår miljö och vi vill vara med och bidra till ett minskat avtryck. Utöver detta vet vi också att det finns stora ekonomiska vinster med ett lägre matsvinn, pengar som vi kan använda till annat i våra verksamheter, säger Kim Melander, enhetschef på Serviceförvaltningen.

Ett tydligare fokus på minskat matsvinn har också givit resultat.

– För 2020 hade vi ett mål uppsatt att nå ett matsvinn på 19 procent, vi klarade 17 procent. I augusti 2021 var målet 15 procent – vi landade på 12 procent. Så det är väldigt glädjande att vi har lyckats minska det, säger Kim Melander.

Vad är förklaringen?

– Vi jobbar aktivt med att mäta och följa upp matsvinnet varje dag. Dessa utfall analyserar vi sedan tillsammans med våra medarbetare och tar fram aktiviteter. Det är tack vare det stora engagemanget i dessa medarbetargrupper som gjort att vi har lyckats minska matsvinnet.

Och arbetet fortsätter på den inslagna vägen.

– För att framåt minska vårt matsvinn ytterligare är det en framgångsfaktor att vi fortsätter arbeta tillsammans för att nå våra mål, avslutar Kim.

Mer om Internationella matsvinnsdagen på Livsmedelsverkets hemsida:
Om internationella matsvinnsdagen 

Senast granskad 2021-09-29 av KLALIW