Stöd till föreningslivet under pandemin

Kulturföreningar i Trollhättan behåller årligt bidrag även om arrangemangen ställs in. Föreningar som avbokar lokaler för att minska smittspridningen behöver inte betala hyresavgiften.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Detta beslutades 28 april av Kultur- och fritidsnämnden för att stödja det lokala föreningslivet under pågående pandemi.

- Detta är viktigt säger Peter Johnsson, Kultur- och fritidsnämndens ordförande, det känns tryggt att en enig nämnd vill stödja det lokala kultur- och föreningslivet i denna svåra situation.

Kulturföreningar behåller årligt bidrag, även vid inställda arrangemang

För att stödja kulturföreningar har Kultur och fritidsnämnden beslutat att föreningarna inte blir återbetalningsskyldiga för aktiviteter som ställts in på grund av covid-19, men för vilka ett årligt bidrag redan betalats ut. Nämnden har också beslutat att kulturbidragen för 2021 och 2022 kommer att baseras på verksamhetsberättelserna från 2019.   

I Trollhättan erhåller kulturföreningar ett årligt stöd som baseras på den verksamhet som genomförts tidigare år. Detta följs upp årligen och eventuell korrigering genomförs inför kommande år. Efter förbudet att anordna allmänna sammankomster där fler än 50 personer deltar, har många av vårens kulturarrangemang ställts in. Många föreningar har därför svårt att leva upp till de överenskommelser som gjorts för 2020.

Hyreslättnad förlängs till 31 augusti

Riksidrottsförbundet RF har via sina respektive specialidrottsförbund uppmanat föreningslivet att kraftigt reducera sina aktiviteter. Detta har hörsammats i Trollhättan och många idrottsföreningar, och även andra ideella föreningar, avbokar lokalkontrakt.  

För att inte belasta föreningslivet ytterligare genom att ta betalt för lokaler som inte används, har Kultur- och fritidsnämnden beslutat att ideella föreningar som avbokar lokaler med hänvisning till covid-19 inte behöver betala avgiften. Denna hyreslättnad gäller fram till 31 augusti.

Senast granskad 2020-04-28 av KLALIW