Paul Åkerlund med en spade i handen intill en grushög, Vårvik i bakgrunden.

Spadtag för Stridsbergsbron

Den 26 november tog Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande, ett första spadtag för byggnationen av Stridsbergbron, efter att Kommunfullmäktige fattat beslutet den 23 november. Bron är en viktig del av framtidens infrastruktur i Trollhättan och kopplar samman staden ytterligare. Stridsbergsbron, som blir 254 meter lång, är även en central pusselbit för utvecklingen av Trollhättans nya stadsdel Vårvik.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Ett coronasäkrat första spadtag

Det blev ett avskalat spadtag för byggandet av Stridsbergsbron till följd av smittspridningen av Covid-19 och de restriktioner och allmänna råd som gäller. Varken media eller andra nyckelpersoner bjöds in men likväl är starten för brobyggandet ett viktigt steg i Trollhättans utveckling för framtiden. Kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund besökte ensam platsen där bron ska få fäste på Hjulkvarnelund-sidan för att ta ett symboliskt spadtag.

– Det känns såklart väldigt tråkigt att inte kunna samla entreprenör, projektledare och media för att dra igång och fira det här stora och viktiga projektet, men nu måste vi ta ansvar och göra det vi kan för att minska smittspridningen, säger Paul.

Peab blir totalentreprenör för byggnationen

– Vi ser verkligen fram emot att påbörja byggnationen av Stridsbergsbron. Bron är en viktig kugge i samhällsutvecklingen av Trollhättan, något som vi naturligtvis är stolta över att få bidra till, säger Berth Larsson, regionchef på Peab.

En bro för framtiden, en bro för alla

– Byggnationen av Stridsbergsbron är ett steg mot framtiden, en länk som kopplar samman Trollhättan och alla oss som bor här ytterligare. Stridsbergsbron blir en tillgång för hela Trollhättan på flera olika sätt, säger Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande.

En ny bro över älven är ett steg mot en mer robust trafiksituation i centrala staden. Bron kommer avlasta Klaffbron och trafiken kommer att fördelas på ett smartare sätt. Dessutom blir centrum mindre sårbart vid exempelvis olyckor, renovering och ombyggnationer. Att bygga en bro mellan Hjulkvarnelund och Vårvik blir ännu en länk över älven och skapar genvägar till det mesta och det blir enklare att nå centrala områden för rekreation och natur. En annan aspekt av en ny bro är att den också tillför något till Trollhättans stadsbild. 

– Stridsbergsbron blir den förbindelse som idag saknas över älven i Trollhättans tätort. Självklart är den viktig för den nya delen av vår stad – Vårvik – men den är en ännu viktigare pusselbit för hela stadens utveckling och framtidens resande, säger Paul.

Stridsbergsbron sträcker sig över Göta Älv i anslutning till Konvaljeön mellan Hjulkvarnelund och Vårvik. På Vårviksidan ansluter bron strax norr om Martineverket och på Hjulkvarnelundsidan strax norr om Kanotklubben.

  • Bron mellan Hjulkvarnelund och Vårvik blir cirka 254 meter lång. 
  • Farleden för båtar och den öppningsbara delen av bron, som blir en dubbelklaffbro, ligger närmast Hjulkvarnelund, öster om Konvaljeön. Bron kommer vara tillgänglig för gående, cyklister, kollektivtrafik och biltrafik.
  • Särskild hänsyn kommer tas till oskyddade trafikanter där gång- och cykelbanor görs 4 meter breda i båda färdriktningarna och körbanan 3,5 meter åt båda håll. 
  • I förhållande till vattenytan så är det lägsta höjden 2 meter över vattenytan på Vårvik-sidan och i farleden är det 6 meter över vattenytan (närmast Hjulkvarnelund).

Vårvik och Hjulkvarnelund - en ny del av din stad

Läs mer om helheten i projekten kring Vårvik och Hjulkvarnelund när en ny del av din stad växer fram.

Bild med skog, vatten och bro med texten Vårvik på.

Vårvik.se

Är du mer nyfiken på Vårvik? Vill du kanske bo, besöka eller etablera företag i Trollhättans nya stadsdel? Här får du alltid senaste Vårvik-nytt!

Relaterad information

Vår Vik, logo                    PEAB - Nordens samhällsbyggare, logo

Senast granskad 2021-03-01 av KLALIW