Start med JAS 39 Gripen på riksväg 44

Skaraborgs flygflottilj flög med JAS 39 Gripen från riksväg 44

Onsdagen den 1 april genomförde Skaraborgs flygflottilj upprepade landningar och starter med JAS 39 Gripen på riksväg 44 nordost om Grästorp. Detta genomfördes som ett led i att utveckla förbandets rörlighet genom att använda alternativa platser att operera ifrån. Under dagen leddes trafiken på riksvägen om. Senast vi genomförde start och landning från 44:an med JAS 39 Gripen var under hösten 2019.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Flygningarna från riksvägen genomfördes under den pågående Corona-pandemin. Det är viktigt för oss att visa att vi står stadigt i dessa tider av kris och påfrestningar på samhället. Försvarsmakten är en bland flera myndigheter som är den bärande stommen i att säkra det svenska samhället. Ett ansvar som är än tydligare då påfrestningarna på samhället är som störst. Vi vidtar givetvis åtgärder kopplat till Coronaspridningen både under denna dag och löpande för att kunna fullgöra våra uppdrag samt skydda vår personal. Vi är också redo att bistå samhället och genomföra uppgifter vi blir ålagda kopplade till Coronautbrottet.

Under dagen genomfördes en rörlig klargöring av ett JAS 39 Gripen vid en flygplansficka i anslutning till riksvägen. Rörlig klargöring innebär att vi i fält iordningställer flygplanet för ett nytt uppdrag med kontroller och laddning av vapensystem. På det viset ökar vår förmåga att kunna verka från alternativa platser avsevärt. Den rörliga klargöringen genomfördes i huvudsak av våra rekryter från pågående värnplikt.

Flygtrafiken på riksvägen leddes av rörlig flygledning, ATS/R. Det är en resurs från Blekinge flygflottilj som vid behov stöttar Skaraborgs flygflottilj med uppgiften. De leder flygtrafiken på plats med handburen utrustning och gör därför att start och landningar från andra platser än flygplatser blir mycket enklare att genomföra.

Vi vill rikta ett speciellt tack till närboende och trafikanter som påverkades av verksamheten.

Foto: Astrid Amtén/Försvarsmakten F 7

Senast granskad 2020-04-02 av KLALIW