Said Niklund framför stadshuset. Said Niklund, Trollhättans Stads förvaltningschef för Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, har utsetts till årets chef.

Said Niklund utsedd till årets chef

Said Niklund, förvaltningschef för Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Trollhättans Stad, har utsetts till Årets chef i fokus. – Det är fantastiskt roligt och hedrande att få en sådan utmärkelse. Jag är väldigt glad för utmärkelsen och vill dela den med alla mina medarbetare, säger Said Niklund.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Det är fackförbundet Visions tidning för chefs- och HR-medlemmar, Chefen i fokus, som har utsett Said Niklund till Årets chef i fokus. Det är ett nyinstiftat pris, där över 100 chefer var nominerade, tre finalister valdes ut av juryn – och vinnare blev Said Niklund.  

Dirigenten inget utan sin orkester

Han är väldigt glad och stolt över utmärkelsen, men lyfter ogärna fram sig själv utan betonar det lagarbete som förvaltningen tillsammans har genomfört.
– Jag har varit dirigenten, men är ingenting utan min orkester. Detta är ett kvitto på det utvecklingsarbete som vi gjorde under 2019 – och det var inte bara jag, utan priset ska gå till hela förvaltningen, säger Said Niklund.

Juryns motivering talar bland annat om en ”lyhörd chef som tar samverkan och delaktighet på största allvar”.
– Jag tror på att träffa personalen, lyssna in organisationen, ta in intryck. På det sättet får du en kommunikation med personalen. Och min erfarenhet säger mig att delaktighet gör personalen trygg och kreativ.

Attraktiv Arbetsgivare

Han beskriver sin ledarstil som situationsbaserad, att nya tider och tuffare krav kräver ett nytt ledarskap som har fokus på en kombination av både ledning/styrning och delaktighet och förnyelse.
– Att enbart fokusera på styrning och förvaltning fungerar dåligt i en snabbt föränderlig värld, säger Said.

Han är också övertygad om att organisationer som vill hantera dagens utmaningar och locka till sig nya medarbetare och utveckla deras kompetens måste vara på tårna.
– För att locka till sig talanger, eller behålla talanger, måste man vara en attraktiv arbetsgivare och där har chefen en stor betydelse.

"Ett utmärkt val"

Per Johansson, tillförordnad stadsdirektör, är en av många i Trollhättans Stad som idag känner glädje och stolthet över Saids utmärkelse.
– Det låter som ett alldeles utmärkt val. Jag har arbetat många år tillsammans med Said i Trollhättans Stad, och han är både en utmärkt ledare och utmärkt kollega, säger Per Johansson.

Juryns motivering:

Utmärkelsen Årets Chef i fokus 2020, som för första gången delas ut av Visions ledarskapsmagasin Chefen i fokus, går till en lyhörd chef som tar samverkan och delaktighet på största allvar. Han står för ett lyssnande ledarskap där stor vikt läggs vid att skapa strukturer som gör att medarbetarnas idéer tas till vara. Det här är en tillgänglig och lojal chef som inte ger upp vid tuffa motgångar. Han har styrt sin verksamhet genom en mycket turbulent tid och hela tiden fortsatt att inge medarbetarna hopp.

Senast granskad 2020-09-08 av KLALIW