Restriktioner ligger fast

Restriktionerna i Trollhättans Stad för att minska smittspridningen ligger fast. Det innebär bland annat att biblioteken också fortsättningsvis kommer att erbjuda Take Away.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Mot bakgrund av det allvarliga och ansträngda läget med en fortsatt hög smittspridning beslutade Trollhättans Stad idag att inte genomföra några förändringar i sina lokala restriktioner för Covid-19.

Det innebär bland annat att biblioteken fortsatt kommer att vara öppna för att svara i telefon och på mejl - samt erbjuda utökad Take Away för utlåning, men alltså inte erbjuda fysiska besök förrän den 24 januari enligt tidigare beslut. 

Trollhättans Stad fortsätter att följa läget kontinuerligt.

Senast granskad 2020-12-30 av KLALIW