Bild på restaurang med tomma bord

Restauranger får tillbaka tillsynsavgift

Trollhättans Stad betalar tillbaka tillsynsavgiften för restauranger med serveringstillstånd. – Det är en tuff tid för många restauranger på grund av pandemin, detta är ett sätt från vår sida att visa uppskattning för att de kämpar, säger Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Den pågående pandemin har haft en mycket negativ påverkan på restaurangföretagens ekonomiska situation. För att underlätta för restaurangerna har kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund därför beslutat om att återbetala tillsynsavgifterna för 2020.
– Vi vill ge en lättnad till Trollhättans restauranger och krögare och hjälpa till i en svår tid. Vi tror att det kan vara välkommet, förklarar Paul Åkerlund.

600 000 kronor återbetalas

Trollhättan har 55 restauranger med serveringstillstånd. De betalar en årlig tillsynsavgift vilken består av en fast del, samt en rörlig del baserad på restaurangens omsättning för alkohol. Tillsynsavgiften för restaurangerna ligger i spannet 6 000–23 000 kronor, och totalt handlar det om cirka 600 000 kronor som kommer att betalas tillbaka till restaurangerna.

– Pandemin har pågått i 8–9 månader och vissa branscher har svårigheter att täcka upp sina kostnader. För att komplettera regeringens stöd till hårt drabbade branscher så behövs riktade insatser annars blir det stora svårigheter för dem att klara sig, säger Said Niklund, förvaltningschef för Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och blivande stadsdirektör.

"Välkommet och välbehövligt"

Trollhättans Stads näringslivschef, Helena Kortered, välkomnar också beslutet.
– Näringslivet i Trollhättan är hårt drabbat av pandemin, och att ge restaurangnäringen den här lättnaden är både välkommet och välbehövligt, säger Helena Kortered.

Kommunfullmäktige har tagit beslutet att kommunstyrelsens ordförande, efter samråd med kommunstyrelsens presidium, har rätt att besluta om undantag gällande bestämmelser om taxor och avgifter som kommunfullmäktige tidigare beslutat med anledning av Covid-19. Rätten till delegeringsbeslut gäller till och med 31 augusti 2021.

Senast granskad 2021-07-27 av KLALIW