Renoveringsstöd Folkets Hus Sjuntorp

Trollhättans Stad har beslutat att ge ekonomiskt bidrag till Sjuntorps Folkets husförening för takrenovering.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Sjuntorps Folkets husförening bedriver regelbunden kulturverksamhet och uthyrning av lokalen. Föreningen saknar utrymme för att med egna medel bekosta den renovering som är nödvändigt för att fortsätta bedriva långsiktig verksamhet i huset.

- Vi anser att det är mycket viktigt att det finns mötesplatser och lokaler för arrangemang i våra småtätorter. Genom att ge stöd för renovering kan vi säkerställa att föreningen kan fortsätta med sitt arbete att erbjuda aktiviteter och stärka kraften i lokalsamhället, säger Peter Johnsson, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden beviljar föreningen ett bidrag på 315 000 kronor. 

 

Senast granskad 2020-05-05 av KLALIW