Dialogmöte på Kronan Kulturhus, där lokalpolitiker och medborgare träffades på onsdagskvällen. Dialogmötet var det första av fyra inplanerade möten. Dialogmöte på Kronan Kulturhus, där lokalpolitiker och medborgare träffades på onsdagskvällen. Dialogmötet var det första av fyra inplanerade möten.

Premiär för politiskt dialogmöte på Kronan Kulturhus

På onsdagskvällen avhandlades det första av totalt fyra politiska dialogmöten på Kronan Kulturhus. Första temat var arbetsmarknad och försörjning. – Vi har valt teman utifrån vad som är mest angeläget för invånarna och hoppas att vi ska kunna utveckla detta ytterligare, samt att det på sikt ska leda till utveckling och förbättring av Trollhättans Stads verksamheter, säger Tommy Svensson, förvaltningschef för Kultur- och fritidsförvaltningen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Dialogmötena är ett led i Kronan Kulturhus och bostadsbolaget Eidars arbete med frågor för ökad delaktighet och ökat inflytande för invånarna i de södra stadsdelarna. Syftet är att erbjuda medborgarna och lokalpolitikerna ett forum att träffas och kunna samtala kring angelägna ämnen lite mer på djupet och förhoppningsvis hitta konstruktiva förslag på lösningar.


Det var i samband med valpanelen 2018 på Kronan Kulturhus som det blev tydligt att medborgarna ville ha fler tillfällen att möta sina lokala politiker för att kunna ställa frågor och samtala kring ämnen som de tycker är viktiga.
– I vår ambition av att utgöra en mötesplats för invånare i vår stad så vill vi med dessa dialogträffar ge utrymme och möjlighet till en direkt dialog mellan invånare, politiker och tjänstemän, säger förvaltningschef Tommy Svensson.

Fyra separata teman

Fyra ämnen ansågs viktigast för invånarna:
- Arbetsmarknad/försörjning
- Integration
- Utbildning och skola
- Barnomsorg
Varje ämne behandlas sedan som ett separat tema vid varje dialogtillfälle, där alltså arbetsmarknad/försörjning var först ut på onsdagskvällen.

Frågor och tankar

Några exempel på frågor och tankar som dök upp från medborgarna under mötet:

  • När min pappa kom till Sverige fick han jobb direkt och lärde sig svenska där. Nu kan jag som ung med gymnasieutbildning inte få jobb. Varför?
  • VIlka konkreta insatser vill ni göra för att fler kvinnor med utländsk bakgrund ska komma ut i jobb?
  • Vad har Arbetsförmedlingen för plan för att minska arbetslösheten i Trollhättan?

Nästa dialogtillfälle är den 13 maj. Då är temat integration.

Senast granskad 2020-08-20 av KLALIW