Bilden föreställer skog och natur

Nyhetsbrev för ett hållbart Trollhättan

Idag lanseras nyhetsbrevet ”Agenda 2030 – för ett hållbart Trollhättan”. – Vi vill visa upp goda exempel från Trollhättan, säger hållbarhetsstrateg Torbjörn Nilsson.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättans Stads hållbara nyhetsbrev riktar sig till medborgare, medarbetare, företag, andra kommuner och myndigheter, och innehåller bland annat goda exempel från den egna verksamheten.
– Förhoppningen är att varje nyhetsbrev ska leda till inspiration, att det leder till en åtgärd någon annanstans, säger hållbarhetsstrateg Torbjörn Nilsson.

– Det ska också ge en allmänt ökad kunskapsnivå, exempelvis hur klimatutvecklingen ser ut i världen eller vad som händer med den biologiska mångfalden. Allt måste alltså inte vara kopplat till Trollhättan, men kan ändå vara intressant för den som bor här, säger Torbjörn Nilsson.

Bra erfarenhet av nyhetsbrev

Torbjörn har själv god erfarenhet av nyhetsbrev. När han arbetade som miljöstrateg i Kungälvs kommun ansvarade han för ett nyhetsbrev som hade många prenumeranter.
– Det gav ett stort kontaktnät, men det absolut roligaste var när man fick återkoppling på hur privatpersoner, företag eller kommuner inspirerats av nyhetsbrevet och fått dem att agera och ta till åtgärder.

Han tror att liknande saker kan hända här.
– Jag tycker överhuvudtaget att det händer mycket bra saker i Trollhättan när det gäller hållbarhetsarbetet, så det känns jättekul att det kommer i gång. Det är viktigt att inspirera andra, men vi tar också gärna emot tips och sprider vidare.

Utkommer fyra gånger per år

Nyhetsbrevet kommer ut fyra gånger per år och är ett samarbete mellan Trollhättans Stads hållbarhetsstrateger. Vill du också prenumerera på nyhetsbrevet? Anmäl ditt intresse via vår hemsida:

Nyhetsbrev Trollhättan

Bilden föreställer natur med texten "Agenda 2030 - för ett hållbart Trollhättan"

Senast granskad 2022-09-23 av KLALIW