Händer som håller om varandra.

Nya projekt ska minska och motverka segregation

Arbetet med att minska och motverka segregation i Trollhättan växlar upp. Två projekt har blivit beviljade statsbidrag som ska utveckla det lokala arbetet än mer. - Det är viktiga och goda nyheter. Utöver projekten pågår hela tiden insatser för att minska och motverka segregation och för att främja lika livsvillkor för alla Trollhättebor, säger Katarina Nyman, hållbarhetsstrateg i Trollhättans Stad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

1 januari 2018 startades myndigheten Delegationen mot segregation. Myndighetens uppdrag består bland annat i att stötta kommuners och andra aktörers arbete att minska den segregation som redan idag finns, och samtidigt motverka att ytterligare segregation uppstår.

Myndigheten har beviljat Samhällsbyggnadsförvaltningen statsbidrag för det tredelade projektet "Planera och bygga för ett jämlikt Trollhättan i spåren av Covid-19". Projektet ska:

  • Kartlägga hur segregationen ser ut lokalt enligt en metod som vi tidigare inte testat. Detta skulle ge fler dimensioner på det vi redan vet och därmed kan vi göra djupare analyser.
  • Undersöka hur rörelsemönster, möjligheten till social distansering samt möjligheten att ta del av samhällsservice påverkats av Covid-19
  • Testa en ny metod för att stärka det kunskapsbaserade arbetssättet

Interkulturellt centrum

Även den ideella organisationen Support Group Network (SGN) har blivit beviljade statsbidrag för att driva projekt. Projektet kommer drivas av SGN, men genomförs i samverkan med Trollhättans Stad och flertalet andra aktörer. Projektet syftar till att starta upp ett Interkulturellt Centrum i Trollhättan.

- Ett annat mål med projektet är att SGN och Trollhättans Stad skriver ett IOP-avtal (Idéburet Offentligt Partnerskap) för samverkan i ett Interkulturellt Centrum. Det ska syfta till att stärka samverkan mellan idéburna och offentliga aktörer, där verksamheten man samverkar kring är behovsbaserad och främst drivs av den idéburna sektorn, säger Katarina Nyman, hållbarhetsstrateg i Trollhättans Stad.

Senast granskad 2022-09-23 av KLALIW