Nu startar byggnationen av Stridsbergsbron

En mer robust trafiksituation i centrum, avlastning för Klaffbron, mindre sårbarhet vid tillfälliga avstängningar och något helt nytt i Trollhättans stadsbild. Den 23 november fattade Kommunstyrelsen beslut om att bygga Stridsbergsbron i Trollhättan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Länken som för trollhätteborna närmare varandra

Stridsbergbron som blir cirka 254 meter lång blir länken som kopplar ihop Hjulkvarnelund och Trollhättans nya stadsdel Vårvik. Bron binder samman staden och skapar genvägar till det mesta, för alla – gående, cyklister, kollektiv- och biltrafik. Särskild hänsyn tas till just oskyddade trafikanter som får en fil i båda körriktningarna och gott om utrymme.

–  Det har varit en lång process med mycket förarbeten och utredningar. Det är nog en av de mer komplexa detaljplanerna och projekt vi jobbat med på samhällsbyggnadsförvaltningen, men så är det ju också en helt ny bro som ska byggas över älven – det är en viktig pusselbit i Trollhättans utveckling, säger Johan Bengtsson, samhällsbyggnadschef.

Peab blir totalentreprenör för byggnationen

– Vi ser verkligen fram emot att påbörja byggnationen av Stridsbergsbron. Bron är en viktig kugge i samhällsutvecklingen av Trollhättan, något som vi naturligtvis är stolta över att få bidra till, säger Berth Larsson, regionchef på Peab.

Broöppning – då ska allt vara klart

Byggnationen av Stridsbergbron är ett stort projekt som förväntas ta drygt två år.

–  Det är många aspekter som påverkar tidplanen under bygget så vi vill ju inte rista något öppningsdatum i sten redan nu, men målsättningen är att bron ska vara i drift i slutet av 2022, säger Drazen.

Man som sträcker armarna i luften ståendes på en brygga vid vattnet. Till vänster en bro.

Ny bro - för Trollhätteborna närmare varandra

Stridsbergsbron blir länken som binder ihop Trollhättan och löser framtidens trafiksituation.

Illustration över Stridsbergsbron med stadsdel Vårvik i bakgrunden.

Följ byggnationen av Stridsbergsbron

Följ byggnationen av Stridsbergsbron från toppen av Järnvägsbron. Med sina 254 meter blir bron länken som kopplar samman Trollhättan ytterligare, skapar genvägar till det mesta och rustar staden för framtidens resande.

Människor som går och cyklar framför Filfabriken på Vårvik

En ny del av din stad - Vårvik och Hjulkvarnelund

En helt ny stadsdel med plats för bostäder, verksamheter och rekreation, en ny bro över Göta älv och en stadspark. Läs mer om helheten kring projektet där vi utvecklar en ny del av din stad.

Senast granskad 2022-08-26 av KLALIW