Enhetschef Therése Williamsson, fältsekreterare Caroline Näslund och kommunpolis Victor Prästbacka gläds åt den förbättrade situationen på  Överby, vilket är ett resultat av de gemensamma insatserna som genomförts. Enhetschef Therése Williamsson, fältsekreterare Caroline Näslund och kommunpolis Victor Prästbacka gläds åt den förbättrade situationen på Överby, vilket är ett resultat av de gemensamma insatserna som genomförts.

Lugnare situation på Överby

Under vår, sommar och höst skapade bilträffarna på Överby problem, men tack vare gemensamma insatser – framförallt förbudet mot alkoholförtäring – har situationen lugnat ned sig avsevärt. – De organiserade bilträffarna har mer eller mindre försvunnit från Överby och med det har problematiken på området minskat kraftigt, säger kommunpolis Victor Prästbacka.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Den motorburna problematiken på Överby har funnits i flera år, men förvärrades i år då träffar arrangerades i stort sett varje helg från våren och framåt med 600–1 200 fordon vid varje träff. Det medförde stora problem, exempelvis:

  • Unga personer – många minderåriga – drack alkohol.
  • Rattfylleri, våld, trafikolyckor, skadegörelse.
  • Ordningsstörningar för kringboende och personer som besökte köpcentret.

Kartläggning av Fältenheten

För att komma till rätta med problemet hölls möten mellan fastighetsägare, ordningsvakter, Polisen och representanter för Trollhättans Stad, som utmynnade i att bland annat Fältenheten genomförde en kartläggning på Överby och runt om i Trollhättan för att veta vilka åtgärder som de behövde sätta in.
– Kartläggningen visade bland annat att många motorburna ungdomar från andra kommuner kom till Överby. Det ledde till en bredare samverkan med fältenheter från Vänersborg, Uddevalla och Kungälv, berättar fältsekreterare Caroline Näslund.

En av flera åtgärder som kartläggningen ledde fram till var information riktad till föräldrar vars barn vistades på Överby under kvällarna.

– Vi har uppmanat föräldrar och vuxna att prata med sina ungdomar om riskmiljöer och alkohol, att vara nyfiken på vad sin ungdom gör och vilka hen hänger med. Förklara med värme varför en som förälder eller vuxen inte vill att hen ska dricka eller uppehålla sig i miljöer som kan vara en risk för dem, säger enhetschef Therése Williamsson.

Alkoholförbud

Andra åtgärder var parkeringsförbudszoner vid olika klockslag i takt med att verksamheter stänger, samt ett ökat antal utfärdade kontrollavgifter rörande parkeringsförbudet.

En annan åtgärd var initiativet till utökning av de lokala ordningsföreskrifterna gällande alkoholförtäringsförbud på Överby, vilken klubbades igenom av kommunfullmäktige den 12 oktober. Därefter har det blivit betydligt lugnare.
– Förbudet gav oss möjlighet att bötfälla för alkoholförtäring, förebygga ordningsstörningar och minska mängden alkohol i en miljö där minderåriga vistas, säger Victor Prästbacka.

De samverkande parterna är ödmjuka och understryker vikten av fortsatt samarbete.

– Viktigt blir att samverka för att inte situationen som varit på Överby, som nu har avtagit, inte blossar upp i samma form igen, varken på Överby eller någon annanstans, avslutar Therése Williamsson.

Senast granskad 2020-12-15 av KLALIW