Tjej läser bok på bibliotek

Likvärdig skola viktig för Trollhättans framtid

Det är skolans ansvar att ge alla barn lika goda förutsättningar att lyckas i livet. Beslutet i utbildningsnämnden idag är därför ett viktigt beslut för Trollhättans framtid, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättan är idag en av Sveriges mest segregerade kommuner, både utifrån socioekonomiska faktorer och etnisk bakgrund. Det innebär att många trollhättebor lever i en stadsdel där de andra i samma stadsdel har liknande förutsättningar när det gäller exempelvis ekonomi, utbildningsnivå och migrationsbakgrund.

– Det vill vi ändra på, därför är dagens beslut i utbildningsnämnden så viktigt! Det är ett stort steg av många som vi behöver ta för att stärka den sociala hållbarheten i Trollhättan och ge alla invånare likvärdiga förutsättningar till en positiv utveckling, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund.

– Det här var ett av flera steg vi behöver ta framöver, för att vända på den segregation vi har i staden idag. Det är skönt att vi efter en lång tids utredande kommit till ett beslut.

Skolsegregationen handlar också om bostadssegregation, som kräver ett långsiktigt arbete för att förändra på sikt. Samtidigt är bostadsstrukturen en fråga där kommunen har begränsade möjligheter att påverka som ensam aktör, det kräver samverkan med många aktörer över lång tid. För Trollhättans del är trångboddhet också en fråga som påverkar den sociala hållbarheten och möjligheterna för alla invånare att ha en god hälsa och nå framgång i livet.

– Ebo-lagstiftningen påverkar bostadssegregationen väldigt negativt, och vi arbetar för att den ska avvecklas, fortsätter Paul Åkerlund.

– Jag är medveten om att beslutet idag kan väcka frågor och viss oro, men jag vet också att många av våra skickliga medarbetare i skolorna nu planerar intensivt för hur förändringarna ska ske på ett tryggt och bra sätt. Det här är en så viktig fråga för Trollhättan, så jag hoppas att vi alla hjälps åt och bidrar till att våra barn får bra förutsättningar att lyckas i livet, avslutar Paul Åkerlund.

 

Senast granskad 2022-09-23 av KLALIW