Jenny Eisfeldt Nystedt är enhetschef för kontaktcenter, som nu ska bemannas med personer som har service som sin främsta kompetens. Jenny Eisfeldt Nystedt är enhetschef för kontaktcenter, som nu ska bemannas med personer som har service som sin främsta kompetens.

Kontaktcenter ger nya arbetstillfällen

Trollhättans Stads satsning på kontaktcenter ska öka servicen gentemot våra invånare, företagare och andra intressenter. Och nu börjar rekryteringen av personer som ska bemanna centret: 1 teamledare och 14 servicespecialister. – Vi söker specialister på service, det ska vara deras unika kompetens. Det är därför vi har valt titeln servicespecialist, säger Jenny Eisfeldt Nystedt, chef för Kontaktcenter.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättans Stad har som ambition att bli bättre på att ge god service till invånarna, det vill säga privatpersoner, företagare och andra intressenter som kommer i kontakt med oss. Vi vill också säkerställa att servicen är snabb, enhetlig och håller hög kvalitet oavsett ärende.

Genom att inrätta kontaktcenter förenklas invånarnas kontakt med oss, och de kan i högre grad få svar på sina frågor direkt. För att kontaktcenter ska fungera som vi vill är det en förutsättning att vi har medarbetare som brinner för service. Därför söker vi nu 1 teamledare och 14 servicespecialister som ska hjälpa oss att bli superbra på service.
– Vi jobbar högkvalitativt och vill hitta de absolut bäst lämpade! säger Jenny Eisfeldt Nystedt. 

Hon är själv ny i sin roll och glad över att få vara med och bygga något från början, och hon har målbilden klar för sig hur kontaktcenter ska fungera.
– Vi ska lägga krutet på dem vi är till för; Trollhätteborna, besökare, turister, näringsliv, företag och övriga myndigheter. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med oss, alla ska bli bemötta på samma sätt och få samma service.
– Det känns som en stor bonus att ha fått möjligheten att också finna resurserna; servicespecialister och teamledare. För det här ska vi bygga tillsammans, det är ju inget projekt som bara jag kan göra, avslutar hon.


Rekryteringsförfarandet inleds under hösten och kommer att fortgå under 2021. Kontaktcenter planerar att öppna sommaren 2021. Annonserna finns på Trollhättans Stads jobbsida:
Servicespecialist kontaktcenter
Teamledare kontaktcenter


Välkommen med din ansökan! Sista datum ansökningsdatum är 31 augusti. 
Mer om kontaktcenter på Trollhättans Stads hemsida:
Startskott för kontaktcenter

 

Senast granskad 2020-08-27 av KLALIW