Kartlägger konsekvenser för näringslivet

2020-03-13: Covid-19 påverkar vårt lokala näringsliv och företagare vittnar redan om utmaningar till följd av viruset. Trollhättans Stads näringslivsenhet försöker därför nu att kartlägga mer i detalj hur vårt näringsliv påverkas av den rådande situationen för att skapa beredskap för eventuella åtgärdspaket.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

I början av nästa vecka kommer därför en enkätundersökning gå ut till samtliga företag i Trollhättan och denna data kommer att vara av stor vikt inför hanteringen av de åtgärdspaket som kan komma att presenteras, dels på nationell och regional nivå men även från EU.

Utöver denna kartläggning skapas en strategigrupp, bestående av aktörer som utifrån sina kunskaper och erfarenheter spelar en viktig roll i de åtgärder som kan komma att behöva göras för att stärka och på olika sätt stötta vårt lokala näringsliv.

– Det här påverkar förstås näringslivet på många sätt, och vi vill göra det vi kan för att underlätta i den rådande situationen, säger stadsdirektör Ulrika Strandroth Frid.

Kvinna med syrgasmask

Information om coronavirus

Trollhättans Stads åtgärder med anledning av coronapandemin, samt uppdaterad information från myndigheter.

Bild med pratbubblor, där den ena pratbubblan har frågetecken i sig

Vanliga frågor om coronaviruset

Det nya coronaviruset väcker många frågor och funderingar. Här samlar vi de vanligaste frågorna och svaren om läget i Trollhättan just nu. Sidan uppdateras löpande.

Relaterad information

Det går inte längre att nå enkäten som användes för kartläggningen. 

Senast granskad 2020-05-07 av KLALIW