En ljushårig man som ser glad ut står framför ett hus med glasadfasad. Jens Ericson framför N3. Fotograf: Kristoffer Hedberg

Jens tar plats i Kulturskolerådets styrelse

Trollhättan är nu representerad i Kulturskolerådets styrelse. I mars valdes Jens Ericson, områdeschef N3, in som ersättare.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Kulturskolerådet är en ideell, partipolitiskt och fackligt obunden förening där kommuner samverkar för en tillgänglig och högkvalitativ kulturskoleverksamhet. Prioriterade områden 2019 till 2022 är barns rätt till kulturutövande och kompetensförsörjning.

Verksamheten har en viktig uppgift i att verka för ett ökat statligt engagemang för landets kulturskolor och lyfter den lokala rösten så att den kan få ett nationellt genomslag.

- Jag är stolt och tacksam över att blivit invald, Kulturskolerådet är ett viktigt forum och jag har fått ett varmt mottagande, säger Jens.

Många kulturskolor har vänt blicken mot Trollhättan och N3 när det gäller att utveckla verksamheten för att fler barn ska kunna del av kulturskolans utbud.

- N3 har gjort en resa där vi infört semestertjänster för att kunna erbjuda kursverksamhet när barn och unga är lediga, exempelvis under loven. Hur vi organiserat detta och hur verksamheten ställt om på kort tid, har fått ett stort genomslag nationellt. Många kulturskolor ser Trollhättan som stilbildande, förklarar Jens.

Att tillgängliggöra kulturskoleverksamheten och säkra barns rätt till kulturutövande handlar förutom nya arbetssätt också om att utbilda morgondagens kulturskolepedagoger. Idag finns det ingen utbildning som till fullo sörjer för kulturskolornas rekryteringsbehov i framtiden och därför arbetar Kulturskolerådet för en nationell strategi kring kompetensförsörjning.  

Digitalisering är också ett högaktuellt ämne och den rådande pandemin har bidragit till en rekordsnabb omställning i alla kommuner.

-  Jag är imponerad över hur snabbt vår personal på N3 ställt om till en mer digital verksamhet. Det har varit ett enormt lösningsfokus, vilket visar att omställningar faktiskt kan gå snabbt om viljan finns, avslutar Jens.

Vill du veta mer om Kulturskolerådet?

Läs mer om hela N3s verksamhet

 

Senast granskad 2020-05-15 av KLALIW