Bild på provrör med texten covid-19 test

Egentester privata utförare av vård och omsorg, skola – samt kommunala bolag

Medarbetare hos er har möjlighet att göra ett egentest för COVID-19. Västra Götalandsregionen har gett Trollhättans Stad i uppdrag att erbjuda egentest till alla medarbetare inom kommunen, kommunala bolag och privata utförare av kommunala uppdrag inom skola samt vård och omsorg.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Det är alltid medarbetaren som själv väljer om hen vill testa sig själv, men beställning av egentest görs alltid av chef. Därför behöver du som arbetsgivare inom privat vård och omsorg, skola eller kommunalt bolag säkerställa viss information innan test beställs och när eventuellt provsvar återkopplas.

Ditt ansvar som arbetsgivare innan du beställer egentest åt medarbetare

Provtagning med egentest av covid‐19 är i grunden inte ett medicinskt beslut som grundar sig på behovet av sjukvård utan på behovet av bemanning. Beslutet om provtagning är därmed en överenskommelse mellan medarbetare och ansvarig chef. Provet är frivilligt. Samtliga chefer ansvarar för att informera om rutiner för provtagning samt ha en löpande dialog med sina medarbetare.

VGR information om egentest riktad till privata aktörer

Rutin för utskrift: Beställning av egentest inom Trollhättans Stad

Kodning av egentest Trollhättan

Betalar jag som privata utförare för skyddsutrustningen?

Nej, Trollhättans Stad och Västra Götalandsregionen bär kostnaderna för testerna och för personal som hanterar ut- och inlämning av tester. Eventuella kostnader som skulle kunna tillkomma för att er medarbetare ska kunna genomföra testet, ersätts inte.

 

Senast granskad 2021-10-26 av PERIVA