Anna Nilsson, Trollhättans Stad, Urban Blom, VD Eidar och Paulina Samuelsson, ordförande Studentkåren, Högskolan Väst. Anna Nilsson, Trollhättans Stad, Urban Blom, VD Eidar och Paulina Samuelsson, ordförande Studentkåren, Högskolan Väst.

Grönt ljus igen för Trollhättan som studieort

Trollhättan har återigen blivit en grönmarkerad studieort utifrån den bostadssituation Trollhättan erbjuder sina studenter. – Att vara en grönmarkerad studieort har varit viktigt för Trollhättan. Vi har därför sedan flera år tillbaka en samverkansgrupp, Studentstad Trollhättan som bland annat jobbat fram en bostadsgaranti, säger Anna Nilsson, Näringslivsenheten Trollhättans Stad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Sveriges förenade studentkårer, SFS, granskar varje år bostadssituationen i landets studentstäder inför höstens terminsstart. Bostadssituationen i studieorterna bedöms sedan efter SFS kriterier för ett tryggt boende, samt tiden det tar för studenter att få ett boende. Kriterierna är framtagna för att bevaka studenters rätt till en trygg och hållbar bostadssituation under hela studietiden.

Bostadsgaranti

För att bli en grönmarkerad studieort krävs att man kan erbjuda studenter ett tryggt boende inom en månad. Detta har varit viktigt för Trollhättan under många år, där man genom samverkansgruppen Studentstad Trollhättan bland annat arbetat fram en bostadsgaranti.

– Det är ett avtal som tagits fram gemensamt mellan bostadsbolaget Eidar, Studentkåren vid Högskolan Väst och Trollhättans Stad, berättar Anna Nilsson från Näringslivsenheten, Trollhättans Stad.

SFS bedömning om situationen i Trollhättan:

Det bedöms vara relativt enkelt för nya studenter i Trollhättan att hitta en bostad. Tidigare år har alla nya studenter blivit erbjudna en bostad inom ramen för Trollhättans bostadsgaranti, vilket innebär att alla som studerar på minst halvfart erbjuds en bostad med inflyttning inom en månad från terminsstarten. Studentkåren kan hjälpa till att förmedla andrahands- och inneboendelösningar. Samtidigt bedömer det kommunala bostadsbolaget att alla som söker studentbostad kommer att kunna flytta in direkt vid terminsstarten. Till följd av coronapandemin kommer det mycket färre inresande internationella studenter. Dessutom har antalet utbildningsplatser på Högskolan Väst överlag minskat. Konkurrensen om studentbostäderna därmed minskat ytterligare. Hyrorna bedöms vara rimliga. De flesta studentlägenheterna kostar ca 4 000 kronor per månad. Studentrummen är billigare. De flesta betalar hyra tolv månader om året, men det finns även studentrum som har två hyresfria månader på sommaren.


Senast granskad 2020-09-04 av KLALIW