Friska Vindar-medarbetarna, från vänster: Paula Andersson, Helene Kottusch Bergenhäll, Ann Kickeus, Rebecka Gardendahl och Nina Isoaho. Friska Vindar-medarbetarna, från vänster: Paula Andersson, Helene Kottusch Bergenhäll, Ann Kickeus, Rebecka Gardendahl och Nina Isoaho.

Friska Vindar blåser dubbelt så starkt

Projektet Friska Vindar har gjort skillnad – 25 procent av de långtidssjukskrivna i Trollhättans Stad är åter i arbete och 8 av 10 upplever en ökad livskvalitet efter insatsen. Nu fördubblas antalet platser. "Vi har arbetat fram en metod som blev väldigt bra", konstaterar Ann Kickeus, förbundschef i Samordningsförbundet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Friska Vindar är ett samverkansprojekt som startade 2017 och finansierades genom ESF (Europeiska socialfonden) med Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp som projektägare. Projektets mål var att öka hälsan och livskvaliteten för långtidssjukskrivna i syfte att få fler i arbete och studier i respektive kommun, genom att erbjuda gruppaktiviteter och individuella aktiviteter.

Positivt för Trollhättans Stad

Modellen har varit framgångsrik. Många av deltagarna har gått stärkta ur Friska Vindar och är åter i arbete/studier och upplever en ökad livskvalitet. Av knappt 200 deltagare i Friska Vindar har 50 varit medarbetare i Trollhättans Stad, och där har resultatet blivit extra bra.
– Vi ser att det har varit en positiv utveckling för Trollhättans Stad under projektperioden. Det var flera personer som inte haft kontakt med sin arbetsgivare på många år innan vi startade Friska Vindar. Nu görs genomgången på ett mer effektivt sätt, säger Paula Andersson, projektledare för Friska Vindar.

Dubblering av platser

Förbundschef Ann Kickeus konstaterar att den framarbetade metoden blivit väldig framgångsrik tack vare bra samverkan mellan Trollhättans Stad, och Samordningsförbundets övriga medlemmar: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalands­regionen.

I våras beslutade man sig därför att implementera Friska Vindar i det ordinarie samverkansarbetet, samtidigt som man gjorde en tillläggsansökan som innebär en dubblering av antalet platser från nuvarande 200 till 400, varav 50 viks för personer med försörjningsstöd med ESF-medel. Detta fick man grönt ljus för.
– ESF är väldigt positiva till resultatet från Friska Vindar, och jätteintresserade av vår nya satsning, säger Ann Kickeus.

Senast granskad 2020-03-03 av KLALIW