Vybild av centrum, med kanalen i förgrunden

Fortsatta satsningar för att stödja lokal handel

Vi kan konstatera att nuvarande restriktioner slår hårt mot besöksnäring och handel, och nyligen annonserade Åhléns att de avvecklar sin närvaro i Trollhättan. Därför påskyndar Trollhättans Stad, tillsammans med våra samarbetspartners, nu arbetet med ett digitalt skyltfönster för att ge trollhätteborna en enkel möjlighet att stötta den lokala handeln, utan att besöka butiken.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Det är såklart tråkigt att Åhléns väljer att lägga ned sin verksamhet i Trollhättan. För oss är det viktigt att fortsätta stadskärnans utveckling och tillsammans med lokala entreprenörer och fastighetsägare stärka den lokala handeln, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund.
 
City Trollhättan har i uppdrag att driva projektet att bli årets stadskärna 2022. Projektet innefattar centrumutveckling på ett strukturerat sätt med målet att skapa ett levande centrum genom platssamverkan och utveckling av stråk och torg i city. Tillsammans har City Trollhättan, Trollhättans Stad, bolag och privata aktörer krokat arm och i flera år arbetat med gemensamma frågor rörande allt från trygghet till arbetet med vårt nya torg.
 
Pandemin har onekligen försvårat uppdraget och stort fokus har lagts på att stötta våra företag i city för att kunna ha dem kvar och därmed bibehålla en levande och trevlig stadskärna. Exempelvis har det gemensamt lanserats ett take away-koncept för restaurangerna och just nu pågår arbete med att skapa ett digitalt skyltfönster för hela Trollhättan där både City och Överby finns representerade. Detta skyltfönster är en form av webshop som Visit Trollhättan Vänersborg, City Trollhättan, Överby Shopping och Forum Vänersborg jobbar med att ta fram ihop med det lokala företagen Trinax i Trollhättan och Your Vision Media i Vänersborg.
Vi behöver synliggöra hur du som trollhättebo eller besökare kan stötta den lokala handeln och samtidigt förhålla sig till Folkhälsomyndighetens riktlinjer, säger Marcus Pallvid, verksamhetsledare på City Trollhättan.

För Trollhättans Stad gäller det att tillsammans med näringsliv och andra aktörer stötta på olika sätt där vi fokuserar på den digitala utvecklingen.
En punktinsats handlar om att hantera frågan om lediga lokaler och att hitta en samsyn kring vilka nya verksamheter som bidrar till ett attraktivt centrum, säger Patric Westdahl på Erik Hembergs Fastigheter.
Senast granskad 2020-11-02 av KLALIW