Två elever ler mot kameran

ERASMUS-besök på Paradisskolan

Paradisskolan har just nu besök av lärare och elever från fem europeiska länder. Det är genom ett utbyte i ERASMUS-projektet som skolans elever nu får chans att träffa kompisar från Polen, Italien, Bulgarien, Turkiet och Grekland.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Bildtext: Larna Ambrosio och Anna Vicello från Italien tycker att Paradisskolan är väldigt annorlunda jämfört med hemskolan i Italien. "Här finns många olika laboratoriesalar och klassrum. Hemma har vi ett klassrum för många ämnen, säger Anna Vicello". 

Nadia al Harbiti är lärare på Paradisskolan och projektledare för ERASMUS-utbytet. Hon ser projektet som en chans för både elever och personal att utvecklas genom kunskap om andra kulturer. 

-Det ger oss en inblick i andra kulturer, och vi lär oss mycket om varandra, men också om oss själva, genom att spegla oss i andra kulturer. 

Oliver Ames, elev på Paradisskolan har själv deltagit i utbytet genom att åka till Grekland, och han tycker att det varit väldigt kul. 

-Jag lärde mig jättemycket, och genom kunskap kan jag bättre förstå världen, säger Oliver. 

Här nedan kan du se en kort film om besöket, där elever och lärare berättar mer om sina upplevelser. 

Se filmen på Youtube här! 

Senast granskad 2022-10-05 av KLALIW