Dialog inför ställningstagande i oktober

Idag har utbildningsförvaltningen presenterat de förslag för en mer likvärdig skola som tagits fram på uppdrag av nämnden. Förslaget kommer att tas upp på utbildningsnämndens möte 27 oktober.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

– Vi har sett att det finns en stor skolsegregation i Trollhättan och vi har sett att skolan i Trollhättan inte är likvärdig. Det påverkar barns förutsättningar att nå målen och lyckas i skolan och få ett bra liv i framtiden. Alla elever har rätt till likvärdiga förutsättningar att nå målen i skolan, konstaterar nämndens ordförande Sofia Andersson Dharsani.

– I Trollhättan - precis som i många andra städer - innebär segregationen att barn och elever har olika möjligheter att lyckas, beroende på vilken stadsdel de växer upp i, eller vilken skola de går på. Det är inte något vi kan acceptera, därför har vi gett förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till förändringar, berättar Fahimeh Nordborg.

–  Något behöver göras åt skolsegregationen. Nu ser vi fram emot att ta del av förvaltningens förslag och den omfattande utredning som ligger bakom förslagen. Därefter vill vi lyssna på invånarnas synpunkter och tankar kring förslaget och diskutera i våra partigrupper innan vi tar ställning till dem i oktober, fortsätter Remiguez Bielinski.

Inför mötet kommer en medborgardialog att ske i digital form för att få till sig så många olika synpunkter som möjligt om förslaget inför ett beslut. Nämnden välkomnar därför att invånare som har tankar och synpunkter på de förslag som nu läggs fram att läsa mer om förslagen på www.trollhattan.se/likvardigskola och därefter passa på att dela med sig av sina synpunkter när den digitala dialogen äger rum. Mer information om hur och när dialogen går till, kommer inom kort.

Senast granskad 2020-08-19 av KLALIW