Därför lyfts Trollhättan fram som en stad att räkna med i framtiden

En undersökning genomförd av AFRY visar att en stor del av Sveriges 18-35-åringar gärna vill bo i en medelstor stad där det är nära till det mesta. När nationella experter inom stadsutveckling spår vilka kommuner som kommer få ett uppsving i framtiden är Trollhättan med på topp 8-listan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Den medelstora staden får ett uppsving

Helena Paulsson, stadsutvecklingschef på AFRY, har utifrån en undersökning som genomfördes hösten 2019 sammanställt och analyserat vad 18-35-åringar ställer för krav på framtidens städer. Det visar sig att de allra flesta i målgruppen väljer den medelstora staden framför storstäderna, där man lyfter fram närheten till det mesta som en av faktorerna.

Det talas om 10-minutersstaden där du smidigt ska nå allt du vill ha och behöver inom drygt 10 minuter, gärna med cykel eller kollektivtrafik. Men det är inte endast storleken som avgör hur det ska gå för den medelstora staden. I den rapport som Helena Paulsson gjort på ämnet skriver hon att attraktionskraft och stadens identitet är viktig för att locka till sig nya invånare. Det handlar om att skapa förutsättningar för en god livskvalitet.    

– Det här är viktigt för oss att ha med oss i vårt arbete med att utveckla Trollhättan. Vi måste skapa rätt förutsättningar för att vara en attraktiv kommun som möter den här målgruppen, säger Johan Bengtsson, samhällsbyggnadschef på Trollhättans Stad.

Trollhättan lyfts fram som positivt exempel

I sin framtidsspaning lyfter Helena Paulsson fram Trollhättan som en stad med framåtanda och driv och som tidigare lyckats vända utmaningar till möjligheter. Dessutom placerar hon Trollhättan på en lista över åtta medelstora kommuner som hon ser kan få ett uppsving framöver.

– Jag har sett och märkt att det finns ett driv och ett ledarskap i Trollhättan som är helt avgörande för att lyckas. Att undersökningen visar att den medelstora staden lockar en yngre målgrupp innebär inte att man kan luta sig tillbaka. Snarare tvärtom, man behöver satsa och visa att man är med. Det ser jag att Trollhättan är, säger Helena Paulsson, stadsutvecklingschef på AFRY.

Helena Paulsson trycker också på att förmågan att kunna hantera förändring är en avgörande framgångsfaktor. 

Nyckeln till framgång: handlingskraft

– Det känns fantastiskt att vi blir uppmärksammande på det här sättet och att det finns experter på området som ser det vi ser här. Min bild är att alla de som är involverade i utvecklingen av Trollhättan på olika sätt känner det här drivet och ser handlingskraften som finns här, säger Helan Kortered, näringslivschef.

Det finns flera goda exempel runt om i Trollhättan som tydligt visar på drivet framåt och hur staden utvecklas för framtiden, där är utvecklingen av Vårvik och Hjulkvarnelund ett exempel.

– Man måste våga satsa för att komma framåt och det gör vi i Trollhättan. Vi satsar på framtiden, något annat vore ju otänkbart. Det gäller att balansera samhällsutvecklaruppdraget med välfärdsuppdraget. Att satsa på samhällsutvecklingen kan vi också se som en långsiktig investering i välfärden, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund.

Relaterad information

Läs och se mer

Undersökning: så här vill 18-35-åringar leva och bo i framtiden

Rapport av Helena Paulsson: Lagom är bäst - regional utveckling bortom covid-19
Trollhättan lyfts fram som ett positivt exempel. 

AFRY frukostseminarium - medelstora städer framtidens förstahandsval för unga Trollhättans Stads samhällsbyggnadschef Johan Bengtsson är med i sändningen.

Fastighetsnytt: Efter corona – två nya faktorer ritar om bostadsmarknaden
Trollhättan lyfts fram som en av åtta medelstora städer att räkna med i framtiden

Dagens Industri: Åtta städer som klår Stockholm efter pandemin
Trollhättan finns med på listan över "De åtta hetaste städerna för framtiden"

Trollhättans Stads BoDialog - 2020
Välkommen att ta del av spännande planer och projekt runt om i Trollhättan. Här får vi en bild över några av de satsningar som görs i Trollhättan och som stärker bilden av att vi faktiskt är en stad att räkna med i framtiden. I slutet av sändningen har vi med Helena Paulsson från AFRY som berättar mer om undersökningen som visar att medelstora kommuner blir heta i framtiden och varför Trollhättan är en av de städer som hon vill lyfta fram. 

Om AFRY

AFRY, tidigare ÅF AB och Aktiebolaget Ångpanneföreningen, är ett svenskt ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Företaget bytte namn 2019 efter samgåendet med finska Pöyry, och har sitt huvudkontor i Solna.

Senast granskad 2022-08-12 av KLALIW