Bild på en uterservering i Trollhättan sommaren 2020

Avgiftsfria uteserveringar året ut

Beslut om avgiftsfria uteserveringar förlängs året ut.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Det tidigare beslutet att inte debitera avgift för upplåtelse av allmän platsmark för uteserveringar som gällt från mars till och med augusti, förlängs nu till att gälla året ut. 

- Vi ser det som fortsatt viktigt att stötta näringslivet där vi har möjlighet och det här är ett av de sätt som vi kan bidra på, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund, som fattat beslutet på delegation från fullmäktige. 

Tillvägagångssättet för att få tillstånd är oförändrat, men företagen blir inte fakturerad av kommunen för användningen av marken, som normalt är fallet.  Markupplåtelse är ett tillstånd som behövs för att använda offentlig mark. Detta tillstånd ges av polisen enligt ordningslagen. Trollhättans Stad är en av flera remissinstanser för detta.

- Att restaurangerna kan öka sin yta gör att de kan fortsätta skapa avstånd mellan sällskapen och ändå få in liknande antal gästplatser som innan vilket kan vara avgörande för våra restaurangers överlevnad, säger Helena Kortered, näringslivschef Trollhättans Stad

Trollhättans Stads och andra aktörers åtgärder och stöd till företag med anledning av pandemin.

Senast granskad 2020-08-21 av KLALIW